top of page
Old Friends

תכניות לאזרחים ותיקים

צעירים עבור אזרחים ותיקים

growing-up.png

מתחברים לשורדים

"לא לעזור להם לחיות, אלא לעזור להם לחיות טוב": מלגאים עורכים מיפוי מעמיק של כלל שורדי השואה ברשות, כולל מיפוי הצרכים שלהם ובמידת הצורך, מתחברים אל השורדים, מבקרים אותם בבתיהם ומספקים להם מגוון מענים לצרכיהם.

צעירים וקשישים עם מסיכות

מישהו לצעוד איתו

צעירים ואזרחים ותיקים צועדים יחד.
מקדמים פעילות גופנית של הותיקים ושיח בינדורי ייחודי, תוך כדי הפעילות.

צעירה וקשישה ביחד

שורש הזהב

תכנית להפעלה מיטבית של "מלגאים בישובים", אשר יכולים לנהל, לתכלל ולהוביל פרויקט למען האזרחים הותיקים ביישובים.

קשיש עם מקל צועד לבדו על החוף

מבשלים בגיל

פרויקט בין דורי להפגת בדידות, אשר נולד בתקופת הקורונה כמענה להפגת בדידות של אזרחים ותיקים בקהילה. במסגרת הפרויקט נפגשו באופן וירטואלי וממשי אזרח ותיק, סטודנט ומשפחת ילדי פר"ח עמם נפגש הסטודנט, על מנת להפיק ספר מתכונים קהילתי משותף

WhatsApp Image 2021-03-19 at 13.12.49 (1).jpeg

מסיבת סלון

מלגאים ואזרחים ותיקים נפגשים יחד אחת לשבועיים, למפגש חברתי ולסדנא משמעותית שמייצרת חיבור, שיחה וכיף הדדי. בין המפגשים משוחחים המלגאים עם הותיקים טלפונית או במפגשים אישיים ויוצרים חיבורים בין דוריים מרתקים. בניגוד לפרויקטים אחרים של הפגת בדידות- בפרויקט הזה נוספה שכבה של פעילות משותפת, קבוצתית שמייצרת קהילה קטנה ושמחה.

מסיבת סלון.jpg

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page