top of page

קפה עברית

מפגש שבועי המתרחש במרכז הצעירים בין קבוצה של עולים חדשים לבין סטודנטים מלגאים. המפגש מלווה ומובל על ידי מילגאי מפעל הפיס ונוצר מתוך רצון לשלב את אוכלוסיית העולים החדשים בחיי הקהילה בעיר, לתרגל איתם את השפה העברית ולהקל עליהם בתהליך הקליטה והשילוב בעיר כרמיאל.


הרשות בה פועלת התוכנית כרמיאל


תקציר התוכנית

מפגש שבועי המתרחש במרכז הצעירים בין קבוצה של עולים חדשים לבין סטודנטים מלגאים. המפגש מלווה ומובל על ידי מילגאי מפעל הפיס ונוצר מתוך רצון לשלב את אוכלוסיית העולים החדשים בחיי הקהילה בעיר, לתרגל איתם את השפה העברית ולהקל עליהם בתהליך הקליטה והשילוב בעיר כרמיאל. 

הדגש בתכנית הוא חיבור לקהילה על ידי יצירת שיח מחבר בשפה העברית.במפגש עולים נושאים מעוררים על מסורות, חגים, חדשות ונושאים בוערים. 

כ-40% אחוז מאוכלוסיית העולים החדשים בכרמיאל נשארים סגורים בקהילה שלהם ולא מתערים בחברה הישראלית המקומית ולכן מטרת התכנית היא לעזור להם להשתלב בחברה דרך תקשורת מחברת.


מטרות התוכנית

 • תרגול השפה העברית

 • יצירת שיח משותף

 • חיבור לקהילה, היכרות ועידוד השתלבות בחברה

קהל היעד העיקרי

עולים חדשים


קהל היעד המשני

המלגאים עצמם


מספר מלגאים מעורבים

בכל מפגש, משתתפים בין 2-3 מלגאים (תלוי בכמות העולים החדשים שמגיעים למפגש).

לאורך כל השנה יש מלגאית אחת שמנהלת את המיזם ומשבצת את חברי הקבוצה והמלגאים.


רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

 • ניסיון הדרכתי (רצוי)

 • יוזמה

 • יכולת להוביל קבוצה

 • יחסי אנוש טובים

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • מחלקת הקליטה של עיריית כרמיאל

 • גורמים ועמותות עבור עולים חדשים

תקציב שנתי נדרש

5,000 ש"ח

מרכיבי התקציב העיקריים

כיבוד במהלך המפגשים השנתיים


צעדים/שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • איתור העולים החדשים מתבצע על ידי מחלקת הקליטה ברשות ואשת קשר באוכלוסיה הצעירה. מתפרסמת כתבה בפלטפורמה של עולים חדשים ובעקבותיה מתגבשת קבוצה. כמו כן, קיימת קבוצת וואטסאפ בה מתוזכרים העולים החדשים כל פעם לפני הפגישות. מרכז הקליטה- נמצאים בקשר עם החברה בתכנית סל"ה סטודנטים לפני הורים ובאוכלוסיה זו גם מתבצע פרסום של התכנית.

​​

 • השיבוץ של המלגאים נעשה דרך קובץ דרייב עם התאריכים למפגשים, מאוקטובר ועד יולי.כמו כן, נבחר מילגאי מוביל אשר אחראי על שיבוץ המלגאים המשתנים במהלך השנה.

​​

 • כל מפגש מתקיים במשך שעה וחצי, המלגאים מגיעים חצי שעה לפני ומסדרים את המקום (עמדת קפה וכיבוד).

​​

 • ישנו גרעין קבוע של 7/8 עולים חדשים שמגיעים כל שבוע, בנוסף מצטרפים עוד כ-7 עולים חדשים מתחלפים מפעם לפעם.

​​

 • חשוב לציין שמטרת השיח בין המלגאים לעולים החדשים היא לא לימוד ותיקון בשפה העברית, אלא חשיפה לשפה, התנסות בשפה ושילוב העולים החדשים בחברה.

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

הסינון הראשוני של המלגאים מתבצע דרך מערכת הטריביו (Tribu), שם מופיעות הדרישות עבור הפרויקט.

לאחר הסינון הראשוני נערכת שיחת טלפון עם המתמודדים ואלו שעוברים לשלב הבא, יהיו בקשר עם המלגאית האחראית על הפרויקט ויעברו לשיבוץ במפגשים בהתאם לפניותם.המלגאים מבצעים 20 שעות בשנה בתכנית זו.

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • מילגאי מרכז לתוכנית

 • מקום מתאים לעריכת המפגשים

 • צעירים עולים חדשים שיש להם רצון להשתתף בתוכנית

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

אורטל גדות רובין

 052-9287353


להדפסת התכנית, הורד/י אותה כקובץ PDF, כאן:

קפה עברית - וורד
.docx
Download DOCX • 2.76MB

Commenti


bottom of page