top of page
Book Pages

תוכניות לקידום השכלה ותעסוקה

קידום שוויון הזדמנויות

graduation.png

הזדמנות שנייה להשכלה גבוהה

נשים בגילאי 35 ומעלה מקבלות מלגת לימודים ללימודים לתואר ראשון ומעניקות 100 שעות התנדבות בקהילה, המותאמות לאורח חייהן. מעבר לתמיכה הכלכלית, הפרויקט מהווה גם כתף תומכת בלימודים, כולל קבוצת תמיכה והשתייכות, שיעורים פרטיים, תמיכה לבני המשפחה ותמיכה בהכנת עבודות.

2367.JPG

חינוך לפסגות

עמותת חינוך לפסגות פועלת לצמצום פערים, קידום מוביליות חברתית וטיפוח מצוינות, באמצעות הענקת הזדמנות שווה לילדים נוער וצעירים מוכשרים מרקע סוציו- אקונומי נמוך, הבאים מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית.

חינוך לפסגות -מודלים_edited_edited.jpg

סטארט אפ להצלחה

יצירת קהילה פעילה, המובילה שינוי בעל השפעה על יוצאי אתיופיה בעיר באר שבע. התכנית כוללת סיוע ליוצאי אתיופיה בהרשמה ללימודים, סיומם בהצלחה והבטחת השתלבותם במערך התעסוקה.

תמונה 2_edited.jpg

ספר בהחלפה

איסוף ספרי לימוד שכבר לא בשימוש, מיון, ארגון וקיום יריד ספרים לקראת תחילת שנת הלימודים על מנת להבטיח ספרי לימוד לכל ילד מילדי הרשות. הפרויקט רותם את הקהילה כולה וממחנך לשימוש חוזר, עזרה לזולת ושמירת ספרים.

1_edited.jpg

עברית מדוברת

מלגאים מהחברה הערבית מלווים תלמידים מכפר קאסם במפגש עם סטודנטים מהחברה היהודית, לשיח שמטרתו לחזק את העברית המדוברת שלהם. המלגאים מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים, חושפים אותם לעולם האקדמיה, מפחיתים חששות ובמקביל מעודדים שיח והכרות בין מגזרית.

תמונה2 עברית מדוברת.jpg

צוות השכלה גבוהה

צוות מלגאים המקדם את תחום ההשכלה הגבוהה ברשות המקומית. הצוות מורכב מצעירים בני מקום שמסייעים ומייעצים לצעירים שנמצאים בצומת דרכים בנושא ההשכלה, מתוך ניסיון החיים שלהם והתובנות שהם רכשו לאורך דרך.

תמונה 2- צוות השכלה גבוהה.jpg

תוכנית המתמחים

סטודנטים מתמחים, מקבלים הכשרה מקצועית לצד פיתוח של פטריוטיות מקומית וכישורי מנהיגות, ותורמים לקהילת באר שבע בכלל ולקהילת צעירי באר שבע בפרט, באמצעות ייעוץ ופיתוח יוזמות חברתיות.

צוות התכנית_edited.jpg

תוכנית סלפ"י

מלגאים מסייעים לצעירים ללא תעודת בגרות ושידם אינה משגת, להשלים בגרויות בכוחות עצמם, בהכוונה ובתמיכה על מנת לאפשר להם השתלבות בלימודים אקדמיים ויציאה לחיים עצמאיים ומשגשגים.

76543.JPG

תופרים לך תיק

סטודנטים הזקוקים לתיק עבודות מקצועי, מצוותים לארגונים ועמותות בעיר, שזקוקים לשירותים כגון: גרפיקה, פרסום, מערכות טכנולוגיות ועוד. המלגאים מלווים על ידי מתנדבים אנשי מקצוע מתחומם, שמבטיחים את איכות עבודותיהם, שנכנסות בסוף הפרויקט לתיק העבודות שלהם ופותחות להם אפשרויות בעולם התעסוקה.

תמונה 3- תופרים לך תיק.jpg
bottom of page