shutterstock_1077839504.jpg

תכניות לקידום השכלה ותעסוקה

קידום הזדמנות שנייה

graduation.png

הזדמנות שניה להשכלה גבוהה

תכנית המיועדת להעניק לנשים בגילאי 35 ומעלה הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ראשון. הנשים מקבלות מלגת לימודים ומעניקות 100 שעות התנדבות בקהילה, המותאמות לאורח חייהן. מעבר לתמיכה הכלכלית ועל מנת להקל על הסטודנטיות, הפרויקט מהווה גם כתף תומכת בכל נושא הלימודים, כולל קבוצת תמיכה והשתייכות, שיעורים פרטיים, תמיכה לבני המשפחה ותמיכה בהכנת עבודות. מעטפת זו נותנת לסטודנטית את כל התמיכה שהיא צריכה על מנת לסיים את הלימודים בהצלחה מרבית.

2367.JPG

תכנית סלפ"י- סטודנטים למען פעילות יזומה

מלגאים מסייעים לצעירים ללא תעודת בגרות ושידם אינה משגת להשלים בגרויות בכוחות עצמם, בהכוונה ובתמיכה להשלמת תעודת בגרות, להשתלבות בלימודים אקדמיים וביציאה לחיים עצמאיים ומשגשגים.

76543.JPG

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר