top of page
shutterstock_1077839504.jpg

תכניות לקידום השכלה ותעסוקה

קידום הזדמנות שנייה

graduation.png

הזדמנות שניה להשכלה גבוהה

תכנית המיועדת להעניק לנשים בגילאי 35 ומעלה הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ראשון. הנשים מקבלות מלגת לימודים ומעניקות 100 שעות התנדבות בקהילה, המותאמות לאורח חייהן. מעבר לתמיכה הכלכלית ועל מנת להקל על הסטודנטיות, הפרויקט מהווה גם כתף תומכת בכל נושא הלימודים, כולל קבוצת תמיכה והשתייכות, שיעורים פרטיים, תמיכה לבני המשפחה ותמיכה בהכנת עבודות. מעטפת זו נותנת לסטודנטית את כל התמיכה שהיא צריכה על מנת לסיים את הלימודים בהצלחה מרבית.

2367.JPG

תכנית סלפ"י- סטודנטים למען פעילות יזומה

מלגאים מסייעים לצעירים ללא תעודת בגרות ושידם אינה משגת להשלים בגרויות בכוחות עצמם, בהכוונה ובתמיכה להשלמת תעודת בגרות, להשתלבות בלימודים אקדמיים וביציאה לחיים עצמאיים ומשגשגים.

76543.JPG

צוות השכלה גבוהה

צוות מלגאים המקדם את תחום ההשכלה הגבוהה ברשות המקומית. הצוות מורכב מצעירים בני מקום שמסייעים ומייעצים לצעירים שנמצאים בצומת דרכים בנושא ההשכלה, מתוך ניסיון החיים שלהם והתובנות שהם רכשו לאורך דרך.

תמונה 2- צוות השכלה גבוהה.jpg

תופרים לך תיק

סטודנטים שזקוקים לתיק עבודות מקצועי במהלך לימודיהם, מצוותים לארגונים ועמותות בעיר, שזקוקים לשירותים מגוונים לטובת פעילותם כגון: גרפיקה, פרסום, מערכות טכנולוגיות ועוד. הסטודנטים מלווים על ידי מתנדבים אנשי מקצוע מתחומם, שמבטיחים את איכות עבודותיהם, שנכנסות בסוף הפרויקט לתיק העבודות שלהם ופותחות להם אפשרויות בעולם התעסוקה.

תמונה 3- תופרים לך תיק.jpg

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page