top of page
Image by Matt Nelson

רמת נגב נותנת לחייליה

רמת נגב

הרשות בה פועלת התוכנית

צוות המלגאים דואג למגוון פעילויות המכוונות לגילאי 18-23 (חיילים עד משוחררים, ש"ש וש"ל), במטרה ליצור ולחזק את תחושת השייכות שלהם למועצה, לשמור על קשר רציף עם החיילים ולייצר להם רציפות ביחס לשירותים אותם יוכלו לצרוך במועצה כולל הכרות עם מרכז הצעירים כמקום המיועד עבורם, עם שחרורם. השאיפה היא שצעירי המועצה ירצו להישאר בה, ולגדל בה את ילדיהם.

​במסגרת התכנית פועלים המלגאים על מנת לייצר אצל החיילים את התחושה שהמועצה דואגת להם ועוטפת אותם. הרעיונות והפרויקטים שמופעלים במסגרת התכנית, הם של המלגאים ובהובלתם. להלן מספר דוגמאות לפעילויות שהובילו הסטודנטים:

 • ​קבוצת וואטסאפ לכלל החיילים במועצה, שחלקם לא למדו באותו התיכון. דרכה הם מתגבשים ובאמצעותה מעדכנים זה את זה על מסיבות ופעילויות משותפות.

 • חבילות פינוקים שנשלחו אל החיילים מטעם המלגאים והמועצה. המלגאים אספו מכתבים ותוספות לחבילות ממשפחות החיילים ונסעו ברחבי הארץ לחלק את החבילות לחיילים בבסיסיהם. הם גייסו מתנדבים רבים שסייעו באריזת החבילות. הפעילות ריגשה את החיילים במיוחד וחשפה להם את מרכז הצעירים.

 • בפורים המלגאים יזמו וניהלו מבצע משלוחי מנות לחיילים דרך בתי הספר. בתי הספר גייסו את הממתקים וילדי הכיתות צרפו מכתבים לחיילים. רכזי הצעירים ביישובים קיבלו את החבילות מבתי הספר וחילקו לחיילים בבתיהם.

 • כנס מתגייסים בסוף שנת הלימודים לכלל המתגייסים החדשים, שעומדים להתגייס בקיץ.

info.png

תקציר התוכנית

 • חיזוק הקשר עם חיילים בני המקום

 • מניעת הגירה שלילית מהמועצה

 • יצירת קשר ראשוני והכרות של החיילים עם מרכז הצעירים

goal (1).png

מטרות התוכנית

בני ובנות האזור בגילאי 18 ועד שחרורם משירות צבאי או לאומי

העיקרי:

המלגאים שהפעילות קושרת גם אותם לאזור

המשני:

user (3).png

קהל היעד

4 מלגאים מעורבים.     
בהתאם לצרכי הרשות, הצוות יכול להיות גדול יותר.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • נבחרו צעירים בגילאי 20 שגילם קרוב לגיל החיילים

 • צעירים מקומיים שגדלו במועצה ומבינים את צרכיהם של חיילים בני המקום

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מרכז הצעירים

 • בתי הספר ביישוב

 • רכזי צעירים ביישובים

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

כ-10,000 ₪

מרכיבי התקציב העיקריים:

 • תקציב לחבילות הפינוקים לחיילים (3000 ₪)

 • תקציב לכנס המתגייסים כולל הסעות, פעילות, מקום, כיבוד

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • ספטמבר – תהליך גיוס ומיון

 • אוקטובר – כתיבת תכנית עבודה שנתית וקביעת אירועים בהובלה משותפת ואישית עבור כל סטודנט

 • נובמבר – הכשרה

 • דצמבר עד יולי – פעילות שוטפת, בהתאם לפרויקטים הנבחרים של הצוות

 • יולי – סמינר סיום שנה: פרידה, משובים והעברת מקל

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון: בשלב הראשון תהליך קבלה אחוד לכלל תכניות המלגות של המועצה, הכולל מיונים, ראיון אישי, וקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת המלגות. בשלב השני התאמה לתכנית.

 • הכשרה: ההכשרה התמקדה בדור ה-Z על מנת שיכירו את אוכלוסיית החיילים, מי הם ואיך עובדים איתם? מה נעשה בשנים האחרונות? במקביל נערכה הדרכה על בניית תכנית עבודה. בנוסף כדי שהמלגאים יוכלו לנהוג ברכבי מועצה לצורך הפעילויות הם עברו הכשרה לנהיגה על רכבים של עובדי מועצה.

 • ליווי (התכנית מנוהלת על ידי מנהלת צוות מטעם מרכז הצעירים):

  1. נערכת פגישה קבוצתית חודשית.

  2. "צעירים למען צעירים" – פגישה חודשית עם כל המלגאים מכל התכניות.

  3. פגישה אישית עם מנהלת הצוות, פעם בחודש או על פי צורך.

  4. שלוש פעמים בשנה – כנסים לכל מלגאי המועצה, כנס פתיחה (הכרות עם המרכז צעירים, אחד עם השני ועם התוכניות), כנס מרכזי (מספר הרצאות תוכן) וכנס סיכום (העשרה להכרות המועצה והמרחב).

  5. פגישת סיכום אישית עם מנהלת הצוות.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • התחלת בעשייה מיד בתחילת השנה ולאחר מכן בניית תכנית עבודה סדורה.

 • חיבור המלגאים לתכנון ולמחשבה על פעילויות.

 • יצירת רשימה מסודרת ועדכנית של מוטבי הקבוצה (החיילים).

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • קושי בהשגת רשימת חיילים עדכנית – ניתן לרתום את המלגאים למשימה זו.

 • קושי ברתימת החיילים ליוזמה ומעורבות – מומלץ לעודד אותם ליזום פעילויות גם בעצמם.

 • קושי בשמירה על קשר עם החיילים משום שהם יוצאים רק כפעם בשבועיים הביתה.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

גל ליטמן, רכזת הדור הצעיר     


054-5880212 | tzeirim@rng.org.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page