top of page
Image by Matt Nelson

רכזי צעירים

מועצה אזורית מטה אשר

location (2).png

הרשות בה פועלת התוכנית

אחד המאפיינים העיקריים של מועצה אזורית, הוא שהיא מתפרסת על פני שטח גיאוגרפי רב, ומכילה מגוון רב של יישובים מסוגים שונים, עם אוכלוסיות שונות, שבמקרים רבים מרוחקים זה מזה. על מנת שמרכז צעירים במועצה אזורית יוכל לספק מענה ושירותים לכלל היישובים במועצה, נוצר מודל "רכז צעירים יישובי", במסגרתו מאותרים מנהיג/ים בכל יישוב, שיובילו את פעילות הצעירים ביישוב עצמו.

בכל יישוב יוזם הרכז פעילות הרלוונטית לצרכים ולמאפיינים של הצעירים ביישובו שלו, מוביל אירועים ומעודד את הצעירים ביישוב לפעול למען הקהילה. במקביל, משתתף הרכז בפרויקט רוחבי לכלל הרכזים במועצה, שמטרתו לפתח את המנהיגות של הרכזים.

info.png

תקציר התוכנית

 • שימור וחיזוק חיילים בני המקום.
   

 • יצירת קשר ראשוני והכרות עם שכבת הגיל של החיילים , כדי שבעתיד יפנו אל מרכז הצעירים.

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

צעיריי היישוב: קידום פעילות עבור הצעירים ועידוד הצעירים לקיים פעילות עבור הקהילה

העיקרי:

 • כלל הקהילה נתרמת מהפעילות הקהילתית שמובילים הצעירים ביישובים.

 • מנהל הקהילה ומובילים בישוב נהנים מכך שיש עוד כוח של עשייה וקהילתיות

המישני:

קהל היעד

קהל היעד

השאיפה היא כי לכל ישוב יהיה לפחות רכז צעירים יישובי אחד ובישובים הגדולים שניים

חשוב שמספר המלגאים יתאים גם לכוח האדם הקיים במרכז הצעירים, על מנת שזה יצליח ללוות אותם בצורה מספקת.

מספר מלגאים מעורבים

מספר מלגאים מעורבים

 • צעירים שהיו בעברם מעורבים בקהילה בפעילויות חברתיות.

 • צעירים בעלי כישורי מנהיגות, הובלה וניהול.

רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

רקע וידע ייחודיים

של המלגאים המעורבים

 • מנהל הקהילה בכל ישוב- ועד מקומי, צעירים של הישובים

 • גיבוי ראש המועצה חשוב מאד להצלחת התוכנית.

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

תקציב שנתי נדרש:

25,000 ש"ח

מרכיבי התקציב העיקריים:

 • התקציב כולל עלות המלגות, הכשרות, מפגש חגיגי לסיום שנה, תקצי פעילות.

 • הועד המקומי נדרש להקצות תקציב צעירים, לטובת הפעילות שיוזם הרכז. מרכז הצעירים מוציא קולות קוראים לישובים ומתקצב 15,000 ₪ לפרויקטים.

 • במרבית הפעילות העלות מתחלקת בין מרכז הצעירים לבין תקציב מנהל הקהילה.

תקציב

תקציב

 • רתימת ראש המועצה לתקציב עבור מלגות

 • יצירת קשר עם מנהלי הקהילה ביישובים הרלוונטיים

 • יולי- ספטמבר: קול קורא ומיונים

 • אוקטובר- ועדה והחלטה

 • נובמבר – הכשרה וכניסה לתפקיד, חיבור למנהל קהילה וכתיבת תוכנית עבודה

 • דצמבר -התחלה של פעילות בפרויקט רוחבי

 • נובמבר-יוני- ליווי הרכזים ופעילות בישובים כל ישוב ופעילות שלו

 • יוני- מסיימים בכנס מסיימי י"ב

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון: נערכים ראיונות למועמדים שנגשו לקול הקורא, על ידי צוות מרכז הצעירים. בראיונות בודקים אם למועמד/ת יש ניסון בעבודה בקהילה, אם יש יכולות מנהיגות וניהול. מבין צעירים שהגישו מישוב מנהלת מרכז צעירים מציגה למנהל קהילה והוא מתעדף את השלושה שהיה שמח שיבצעו את התפקיד. לאחר כל תהליך זה ועדת מלגאות בוחרת בסוף את המעומדים למלגה. הועדה בראשות סגן ראש המועצה, כוללת את מנהל מחלקת רווחה, מנהל מחלקת ישובים, מנהלת מרכז צעירים, רכז מלגאות ושלושה נציגי ציבור. הועדה לוקחת בחשבון את הפרמטר של שנת הלימודים, איפה לומדים (צריכים ללמוד קרוב לישוב כדי להיות מעורבים ולהצליח לבצע את המלגה).

 • הכשרה: לאחר תהליך הבחירה מתחיל תהליך הכניסה לתפקיד עם מפגש הכשרה (מתוך 5 מפגשים לאורך השנה, מותר להפסיד עד 2 מפגשים) .המלגאים מקבלים תיק מלגאים מסודר של התכנית הכולל הסבר על מודל העבודה וכל מה שצריך כדי להתחיל. במסגרת ההכשרה מסבירים מה צפוי השנה, איך יעבוד תהליך הליווי, מהן הציפיות ועוד. למפגש הראשון מוזמנים מנהלי הקהילה ליצירת החיבור הראשוני.

 • ליווי: לאורך השנה אחד מחברי הצוות המרכז צעירים מלווה את המלגאי.

 • פרויקט רוחבי: לאחר כמה שבועות של התחלת פעילות בישוב מתחיל הפרויקט הרוחבי של הרכזים, אותו הם עושים באופן קבוצתי, כחלק מתהליך של פיתוח מנהיגות. לדוגמא: פרויקט של ניקוי נחלי המועצה המשותף למלגאים יהודים וערבים יחד.

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

 • להתחיל בקטן ולא בכל הישובים – להתחיל איפה שיחוו הצלחה

 • כמות מלגאים צריכה להיות הגיונית, כך שצוות המרכז יוכל להשקיע וללוות אותם באופן נכון

 • לרתום את מנהלי קהילה וראש המועצה וראשי מחלקות שונות לתכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • ביישובים בהם רמת הקהילתיות נמוכה של עלול להיות חסם לפעילות.

 • שנה ראשון ללימודים קשה ואינטנסיבית ולכן לא תמיד סטודנטים שנה א מצליחים לבצע את התפקיד– תלוי מי המלגאים מי שהיה מעורב בקהילה יותר קל לו.

 • לא פשוט ליצור קשר טוב עם הנהלת הישוב -צריך לבנות אמון

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

כרמית פלג – 0506952123

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page