top of page
Image by Matt Nelson

תופרים לך תיק

אילת

הרשות בה פועלת התוכנית

בניית ספריות קהילתיות שנמצאות במרחב הציבורי בריכוזי משפחות וילדים. מי שממלא את הספרים בספרייה הוא הציבור עצמו, וכן מי שמשתמש

בספרים

 

המלגאי אוסף חומרים לבניית הספרייה, בונה אותה וכן גם מתקין אותה. במקביל הוא מפרסם את הספרייה והפרויקט בקרב הציבור, ומחפש שותפים שימשיכו לתחזק את הספרייה גם בהמשך

תקציר התוכנית

 • מתן ניסיון מקצועי ובנית תיק עבודות לסטודנטים למקצועות ריאליים

 • מתן מענה קהילתי לארגונים עירונים

 • ייעול תהליכי ניהול וארגון עירונים באמצעים טכנולוגים אשר הסטודנטים נחשפים אליהם במהלך הלימודים.

 • כלכלה מקומית – שימוש במשאבים מקומיים

 • קהילתיות וערבות הדדית

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

 • עמותות וארגונים

 • סטודנטים למקצועות ריאליים (הנדסיות, עיצוב , אדריכלות , פרסום ושיווק, והכשרות מקצועיות שמאפשרות לסטודנטים לקבל מלגה)

העיקרי:

הקהילה בכללותה שנהנית משיתוף הפעולה והתייעלות הארגונית.

המישני:

קהל היעד

קהל היעד

תלוי בצורך המקומי הן של הסטודנטים והן של הארגונים

מספר מלגאים מעורבים

מספר מלגאים מעורבים

 • בהתאם לתחומים הנדרשים: חשוב לגייס סטודנטים, בהתאם לצרכים הנדרשים של העמותות והארגונים. ככל שיש יותר צרכים, ניתן לגייס יותר סטודנטים שיתאימו לצרכים הארגוניים.

רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

רקע וידע ייחודיים

של המלגאים המעורבים

 • מוסדות אקדמיים

 • ארגונים ועמותות שיש להם צרכים טכנולוגים ו/או מקצועיים

 • סטודנטים

 • מרכז צעירים

 • אנשי מקצוע בעלי ניסיון שילוו את הפרויקטים השונים כמתנדבים, לטובת בקרת איכות על השירות שניתן. מומלץ לגייס אנשי מקצוע מחברות ומשרדים בעלי ניסיון מקצועי משמעותי, כך נחשפים הסטודנטים גם לשוק העבודה ונפתחים בפניהם אפיקי עבודה אפשריים)

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

תקציב שנתי נדרש:

תלוי באופי הפרויקט ישנם מקרים בהם נדרש תקציב בעבור אמצעים לטובת הפרויקט (לדוגמא סטודנט לעיצוב גרפי שצריך רישיון בתשלום לעבודה עם תוכנת עיצוב)

תקציב

תקציב

 • יציאה בקול קורא המזמין עמותות וארגונים לקחת חלק במיזם ולאפיין את הצרכים שלהם. מיון העמותות ובחירת הארגונים המתאימים.

 • יציאה בקול קורא המזמין סטודנטים לקחת חלק במיזם, בהתאם למאפייני הצרכים של הארגונים. מיון הסטודנטים בהתאם לצרכי המיזם.

 • גיוס אנשי מקצוע ו/או הגופים האקדמיים, לליווי מקצועי של הסטודנטים

 • התאמות בין הסטודנטים לארגונים והעמותות העירוניים.

 • ליווי הפרויקט לאורך השנה.

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez
 • מיון וקליטה: קבלת הסטודנטים ומיון הסטודנטים לתוכנית נעשה על ידי רכז מלגות / רכז מעורבות חברתית

 • הכשרה וליווי מקצועי: המלגאים מלווים מקצועית על ידי המוסדות האקדמיים שבהם הם לומדים ואנשי מקצוע בתחום, שמגויסים כמנטורים מלווים. בנוסף, מופנים המלגאים ללמידה מעמיקה באמצעות הקיים ברשת (לדוגמא קמפוס il)

 • ליווי אישי: ליווי אישי יעשה על ידי הרכז

 • תהליכי ניהול שוטפים:

  • הרכז החברתי מנהל את המלגאים , הדיווחים נעשים אליו , הליווי נעשה במרווחי זמן משתנים בהתאם לשלבי הפרויקט . יש לקיים שיחת תיאום ציפיות בהתחלה ושיחת סיכום.

  • נערכים עדכונים שוטפים בין העמותות לרכז המלגות / המעורבות בשלוש פעימות לאורך הפרויקט (קליטה, תוכנית עבודה , סיום הפרויקט)

 • סיום פרויקט : בתום כל פרויקט יקבל הסטודנט מכתב המלצה מהגוף המקצועי שליווה אותו ומהארגון בו הוא התנדב לרבות זכויות להצגת הפרויקט במסגרת תיק העבודות שלו. זכויות על הפרויקטים השונים יהיו בידי הסטודנטים עם רישיון לשימוש חינמי לגוף בו בוצע הפרויקט.

 • סיום שנה: אירוע סיום שנה בשיתוף כל הגופים והסטודנטים המשתתפים במיזם והצגת הפרויקטים השונים.

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

 • סטודנטים מחויבים ובעל ראש גדול

 • מתן חופש יצירה וביטוי לסטודנטים

 • ליווי מקצועי הן של אנשי מקצוע והן של הגופים האקדמיים בהם הסטודנטים לומדים

 • עמדת תקציב מצד הארגונים לקיום הפרויקט בפועל (במידה ויש צורך ברכישת שירותים או אמצעיים להפקת הפרויקט)

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • קושי בגיוס אנשי מקצוע לליווי הסטודנטים

 • קשיים של הסטודנטים בהפקת הפרויקטים השונים בשל חוסר בידע / בניסיון מקצועי

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

אילת חכם שוורץ – רכזת המלגה העירונית ורכזת מעורבות חברתית מרכז צעירים

 

אילת

08-6367527

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page