top of page
Image by Matt Nelson

תופרים לך תיק

אילת

הרשות בה פועלת התוכנית

עמותות, ארגונים ומוסדות עירוניים נדרשים לעיתים לשירותים שונים בעבור הפעילות השוטפת שלהם כגון גרפיקה, פרסום, מערכות טכנולוגיות ועוד. לא תמיד יש בידם לממן שירות זה בתקציבים הקיימים. בו בזמן ישנם סטודנטים רבים הנדרשים לבנות ולתכנן תיק עבודות מקצועי ו/או לתכנן פרויקטים במהלך הלימודים ולרכוש ניסיון לטובת השתלבות בשוק העבודה.

במסגרת המיזם 'תופרים לך תיק' אנו מציעים לשני הצדדים לשתף פעולה כדי להיטיב אלו עם אלו. הסטודנטים יכולים לרכוש ניסיון מקצועי או לתכנן פרויקט ולהתנסות בתחומם ולספק את הצרכים של הארגונים העירוניים.

הסטודנטים במיזם מלווים על ידי אנשי מקצוע מתנדבים מתחומי העיסוק הרלוונטיים, שתומכים ומהווים עבורם מנטורים בפעילות. מתנדבים אלה, בעלי ניסיון מקצועי, חושפים את הסטודנטים לשוק העבודה ופותחים בפניהם אפיקי תעסוקה אפשריים.

info.png

תקציר התוכנית

 • מתן ניסיון מקצועי ובנית תיק עבודות לסטודנטים

 • מתן מענה קהילתי לארגונים עירונים

 • ייעול תהליכי ניהול וארגון עירונים באמצעים טכנולוגים בעזרת סטודנטים

 • שימוש במשאבים מקומיים  לחיזוק הכלכלה המקומית

 • חיזוק הקהילתיות והערבות ההדדית

goal (1).png

מטרות התוכנית

 • עמותות וארגונים         

 • סטודנטים למקצועות ההנדסה, עיצוב, אדריכלות, פרסום ושיווק, והכשרות מקצועיות נוספות

העיקרי:

הקהילה בכללותה שנהנית משיתוף הפעולה והתייעלות הארגונית

המשני:

user (3).png

קהל היעד

תלוי בצורך המקומי של הסטודנטים ושל הארגונים

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

חשוב לגייס סטודנטים, בהתאם לצרכים הנדרשים של העמותות והארגונים. ככל שיש יותר צרכים, ניתן לגייס יותר סטודנטים שיתאימו לצרכים הארגוניים.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מוסדות אקדמיים

 • מרכז צעירים

 • אנשי מקצוע בעלי ניסיון שילוו את הפרויקטים השונים כמתנדבים

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

תלוי באופי הפרויקט ישנם מקרים בהם נדרש תקציב בעבור אמצעים לטובת הפרויקט

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • יציאה בקול קורא המזמין עמותות וארגונים לקחת חלק במיזם ולאפיין את הצרכים שלהם, מיון העמותות ובחירת הארגונים המתאימים.

 • יציאה בקול קורא המזמין סטודנטים לקחת חלק במיזם, בהתאם למאפייני הצרכים של הארגונים. מיון הסטודנטים בהתאם לצרכי המיזם.

 • גיוס אנשי מקצוע ו/או הגופים האקדמיים, לליווי מקצועי של הסטודנטים

 • התאמה בין הסטודנטים לארגונים והעמותות העירוניים.

 • ליווי הפרויקט לאורך השנה.

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון וקליטה: קבלת הסטודנטים ומיון הסטודנטים לתוכנית נעשה על ידי רכז מלגות או רכז מעורבות חברתית

 • הכשרה וליווי מקצועי: המלגאים מלווים מקצועית על ידי המוסדות האקדמיים שבהם הם לומדים ואנשי מקצוע בתחום, שמגויסים כמנטורים מלווים. בנוסף, מופנים המלגאים ללמידה מעמיקה באמצעות הקיים ברשת

 • ליווי אישי: הרכז החברתי מנהל את המלגאים המדווחים אליו. הליווי נעשה במרווחי זמן משתנים בהתאם לשלבי הפרויקט. מתקיימות שיחת תיאום ציפיות לפני תחילת הפרויקט ושיחת סיכום. בנוסף נערכים עדכונים שוטפים בין העמותות לרכז בשלוש פעימות לאורך הפרויקט (קליטה, תוכנית עבודה , סיום הפרויקט)

 • סיום פרויקט: בתום כל פרויקט יקבל הסטודנט מכתב המלצה מהגוף המקצועי שליווה אותו ומהארגון בו הוא התנדב, לרבות זכויות להצגת הפרויקט במסגרת תיק העבודות שלו. זכויות על הפרויקטים השונים יהיו בידי הסטודנטים עם רישיון לשימוש חינמי לגוף בו בוצע הפרויקט.

 • סיום שנה: אירוע סיום שנה בשיתוף כל הגופים והסטודנטים המשתתפים במיזם והצגת הפרויקטים השונים.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • סטודנטים מחויבים ובעלי ראש גדול

 • מתן חופש יצירה וביטוי לסטודנטים

 • ליווי מקצועי הן של אנשי מקצוע והן של הגופים האקדמיים בהם הסטודנטים לומדים

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • קושי בגיוס אנשי מקצוע לליווי הסטודנטים

 • קשיים של הסטודנטים בהפקת הפרויקטים השונים בשל חוסר ידע / ניסיון מקצועי

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

אילת חכם שוורץ, רכזת המלגה העירונית ורכזת מעורבות חברתית במרכז צעירים


08-6367527

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page