top of page
Uplifted Youth

תוכניות מנהיגות

קידום מנהיגות של צעירים בקהילה

leadership.png

בוחרים מחר

תוכנית ארצית הפועלת בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל, המחזקת קהילות מקומיות ופועלת לפיתוח מנהיגות קהילתית ואחריות חברתית של צעירים למען הקהילה המקומית.

למידע על התוכנית
בוחרים מחר_edited.jpg

מנהיגות 20/20

20 סטודנטים, 20 יזמות חברתיות במהלך שנת 2020 באשדוד: קבוצת שייכות וחיבור לעיר ועשייה יזמית משמעותית.

קרדיט-כיוונים.jpg

מקום למנהיגות

תוכנית שמטרתה קידום אקטיביזם של צעירים בקהילה, חיבורם לעיר, להיסטוריה ולנרטיב שלה, הכרת התוכניות האסטרטגיות של העיר בתחום החברתי, הכלכלי, החינוכי וחיזוק תחושת הזהות המקומית והאישית של הצעירים.

משתתפי התוכנית.jfif

נטועים

תכנית מנהיגות לצעירים בני מקום, המטפחת מנהיגות מקומית צעירה בפריפריה, מנהיגות המחוברת לזהותה, מודעת חברתית, ופעילה למען המקום בו גדלה, ובו היא בונה את מרכז חייה.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 15.19.04.jpeg

סטארט אפ להצלחה

יצירת קהילה פעילה, המובילה שינוי בעל השפעה על יוצאי אתיופיה בעיר באר שבע. התכנית כוללת סיוע ליוצאי אתיופיה בהרשמה ללימודים, סיומם בהצלחה והבטחת השתלבותם במערך התעסוקה.

תמונה 2_edited.jpg

רכזי צעירים

על מנת שמרכז צעירים במועצה אזורית יוכל לספק מענה ושירותים לכלל היישובים במועצה, נוצר מודל "רכז צעירים יישובי", במסגרתו מאותרים סטודנטים בעלי כושר מנהיגות בכל יישוב, שיובילו את פעילות הצעירים ביישוב.

כנס רכזי צעירים- מטה אשר- תמונה.jpg

תוכנית המתמחים

סטודנטים מתמחים, מקבלים הכשרה מקצועית לצד פיתוח של פטריוטיות מקומית וכישורי מנהיגות, ותורמים לקהילת באר שבע בכלל ולקהילת צעירי באר שבע בפרט, באמצעות ייעוץ ופיתוח יוזמות חברתיות.

צוות התכנית_edited.jpg
bottom of page