top of page
Patient and Nurse

תוכניות לסטודנטים לאחיות

סטודנטים לאחיות למען הקהילה

nurse (1).png

הושט ידך

שיפור חווית המטופלים המאושפזים במחלקות השונות במרכז הרפואי וולפסון והפגת בדידות המטופלים.

Holding Hands

למענך

פרויקט למענך הינו תוכנית ליווי הולכה, שיחה ועידוד לקשישים מעל גיל 65 הנמצאים בבית חולים ללא תמיכה לעידוד ניידות והקשבה.

3.jpg

 מניעת הידרדרות תפקודית באשפוז

סטודנטים לאחיות לאחר הכשרה קצרה, משתלבים במערך קיים של מסייעים בהליכה ("מוליכים") הפועל במרכז הרפואי בני ציון. הפעילות כוללת הולכת מאושפזים קשישים שאותרו ע"י היחידה הגריאטרית וביצוע רה-אוריינטציה (שיחה שמחברת את הקשיש לזמן, למקום ולאירועים המתרחשים בתקופת אשפוזו) בזמן ההליכה.

מלגת פיס 2.png

תוכנית הזה"ב

תכנית הזה"ב - התמיכה בזקן המאושפז בבית החולים, נועדה לשפר את הטיפול במטופלים המבוגרים המאושפזים במערך הכירורגי, למנוע סיבוכים במהלך אשפוז, להוריד את הסיכוי להתדרדרות קוגניטיבית ותפקודית במהלך אשפוז.

Nurse with Patient
bottom of page