top of page
Image by Matt Nelson

קפה עברית

כרמיאל

הרשות בה פועלת התוכנית

כ-40% אחוז מאוכלוסיית העולים החדשים בכרמיאל נשארים סגורים בקהילה שלהם ולא מתערים בחברה הישראלית. התוכנית הוקמה על מנת לעזור להם להשתלב בחברה דרך שיח מחבר. החיבור נעשה במפגש שבועי, המתרחש במרכז הצעירים, בו משתתפים עולים חדשים ומלגאים. המפגש מלווה ומובל על ידי מלגאי מפעל הפיס ומטרתו לשלב את אוכלוסיית העולים החדשים בחיי הקהילה בעיר, לתרגל איתם את השפה העברית ולהקל עליהם בתהליך הקליטה והשילוב בכרמיאל.

במפגשים מדברים על נושאים כדוגמת מסורות, חגים, אקטואליה ונושאים בוערים.

info.png

תקציר התוכנית

 • תרגול השפה העברית

 • יצירת שיח משותף

 • חיבור לקהילה, היכרות ועידוד השתלבות בחברה

goal (1).png

מטרות התוכנית

עולים חדשים

העיקרי:

המלגאים

המשני:

user (3).png

קהל היעד

בכל מפגש, משתתפים 2-3 מלגאים (תלוי בכמות העולים החדשים שמגיעים למפגש). לאורך כל השנה יש מלגאית אחת שמנהלת את המיזם ומשבצת את חברי הקבוצה והמלגאים.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • ניסיון הדרכתי (רצוי)

 • יוזמה

 • יכולת להוביל קבוצה

 • יחסי אנוש טובים

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מחלקת הקליטה של עיריית כרמיאל

 • גורמים ועמותות הדואגים לעולים חדשים

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

כ-5000 ₪ בשנה, עבור כיבוד במהלך המפגשים השנתיים

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • איתור העולים החדשים נעשה על ידי מחלקת הקליטה ברשות. התכנית מתפרסמת בפלטפורמה של עולים חדשים ובתכנית סל"ה (סטודנטים ללא הורים) וכך מגבשים קבוצה. לאחר גיוס העולים נפתח קבוצת וואטסאפ איתם בה מתזכרים אותם לפני הפגישות.

 • מיון המלגאים נעשה בשלב הראשון דרך מערכת ניהול ההתנדבות, בה המלגאים נחשפים לדרישות התכנית. לאחר הסינון הראשוני נערכת שיחת טלפונים עם המתעניינים ואלו שנמצאים מתאימים משתבצים למפגשים.

 • שיבוץ המלגאים נעשה דרך קובץ דרייב עם תאריכי המפגשים, מאוקטובר ועד יולי.

 • חצי שעה לפני כל מפגש, המלגאים מגיעים ומסדרים את המקום (עמדת קפה וכיבוד).

 • ישנו גרעין קבוע של 7/8 עולים חדשים שמגיעים כל שבוע, בנוסף מצטרפים עוד כ-7 עולים מתחלפים מפעם לפעם.

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • המלגאים מבצעים 20 שעות בשנה בתכנית זו, מנוהלים ומשובצים על ידי מלגאי שנבחר להיות אחראי על התכנית.

 • חשוב לציין שמטרת השיח בין המלגאים לעולים החדשים היא לא לימוד ותיקון בשפה העברית, אלא חשיפה לשפה, התנסות בשפה ושילוב העולים החדשים בחברה.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • שיבוץ מלגאי כאחראי על התכנית

 • מציאת מקום מתאים לעריכת המפגשים

 • איתור עולים חדשים צעירים שיש להם רצון להשתתף בתוכנית

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

אורטל גדות רובין         


052-9287353 | ortal@mzk-hon.org.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page