top of page
Image by Matt Nelson

צוות השכלה גבוהה

אור יהודה

הרשות בה פועלת התוכנית

צוות שמטרתו לקדם את תחום ההשכלה הגבוהה ברשות במגוון היבטים. במסגרת הפרויקט אנו מקדמים צעירים בעלי מוטיבציה ומעורבות יתרה ברשות, לטובת קידום נושא ההשכלה בעיר. צעירים בני מקום מקדמים צעירים שנמצאים בצומת דרכים בנושא ההשכלה מתוך ניסיון החיים שלהם והתובנות שהם רכשו לאורך דרך. הייעוץ נעשה על ידי גיוס צעירים, שיחות טלפון עימם, תמיכה בצעירים שמתלבטים לגבי כניסה לאקדמיה והפקת אירועים (בניית פרסום, שיווק ברשתות החברתיות, טלפונים, הצעות מחיר ועוד).

info.png

תקציר התוכנית

 • קידום צעירים לרכישת השכלה גבוהה

 • העצמת מלגאים

goal (1).png

מטרות התוכנית

צעירי אור יהודה שאינם בעלי תואר ראשון

העיקרי:

בני המשפחה והחברים של הצעירים המקבלים הכוונה מהמלגאים

המשני:

user (3).png

קהל היעד

חמישה מלגאים

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • סטודנטים בני מקום הלומדים תארים מתחומים שונים

 • סטודנטים בעלי תודעה חברתית מפותחת, כושר מנהיגות ויכולות ורבליות

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

Image by Priscilla Du Preez

נדרש תקציב עבור:

 • מימון הרצאות וסדנאות הכנה לאקדמיה

 • כיבוד

 • הסעות

 • מנטורינג

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • אוקטובר-נובמבר: ראיונות, גיבוש קבוצת מלגאים, מפגש היכרות, חזון התוכנית, חלוקת עבודה לצוות ובניית תוכנית שנתית כללית

 • דצמבר-ינואר: חודש מכינות והשלמת בגרויות, קורס פסיכומטרי במרכז צעירים

 • פברואר-מרץ: ערבי חשיפה למקצועות הלימוד השונים, שיחות עם אנשי מקצוע, סיור בעולם ההייטק, סיורים במוסדות לימוד

 • אפריל-מאי: היערכות כלכלית, הנגשת מלגות

 • יולי: סיכום שנת פעילות, הפקת לקחים והכנות לשנת הפעילות הבאה

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון המלגאים: למלגאים נערכים ראיונות אישיים, שמטרתם לבחון האם לסטודנטים יש ראש גדול, תחושת שליחות, תשוקה לעולם החברתי.

 • הכשרה למלגאים: המלגאים עוברים תהליך של מנטורינג קבוצתי באופן שוטף שמטרתו להעצימם על מנת שיוכלו להוות גורם משפיע על צעירים אחרים בעיר.

 • תהליכי ניהול שוטפים: רכזת השכלה במרכז הצעירים מנהלת את המלגאים. מתקיים מפגש קבוצתי דו-שבועי שכולל תכנון ויציאה לפעולה על סמך המשימות הקרובות לביצוע.

 • סיום שנה: מתקיים מפגש סיכום שנה מפורט, במטרה לשמר אותם לשנת פעילות נוספת.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • מיקום לפעילות

 • גיבוש הקבוצה, שהמלגאים יהיו חברים לפני הכל

 • חיבור המלגאים לחזון ולרעיון

 • תכנית העצמה למלגאים

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

הדר ברזן      

   
055-5575-894 | hadarb@or-ye.org.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page