top of page
Image by Matt Nelson

עברית מדוברת

כפר קאסם

הרשות בה פועלת התוכנית

בתוכנית נבחרו להשתתף תלמידי תיכון, אשר לימודיהם והישגיהם גבוהים אך נדרשים לתרגול לטובת הטמעת השפה העברית המדוברת, בתקווה להרחיב את כישוריהם והאפשרויות העתידיות שעומדות בפניהם.

בתוכנית משתתפות חמש קבוצות של חמישה תלמידים וחמישה מלגאים דוברי עברית. כל קבוצה מלווה על ידי שני מלגאים דוברי ערבית ואת התוכנית מוביל רכז מטעם עמותת ויפאק. הקבוצות נפגשות אחת לשבוע באוניברסיטת תל אביב, למפגש בן שעתיים הנפתח בשיח כללי בערבית, ממשיך לשיח מונחה (בקבוצות או זוגות) על סוגיות מחיי היומיום בעברית וכולל סיכום קבוצתי בערבית.

info.png

תקציר התוכנית

 • חשיפת תלמידי תיכון לשפה העברית המדוברת בעודם בבית הספר

 • חשיפה לאקדמיה וצמצום החשש והעמימות לגבי לימודי המשך

 • קידום שיח והיכרות בין מגזריים

 • העצמת בני הנוער על ידי סיועם לסטודנטים היהודים לשפר את הערבית שלהם

goal (1).png

מטרות התוכנית

תלמידי תיכון כיתות י עד י"ב מהמגזר הערבי     

העיקרי:

מלגאים מהמגזר היהודי

המשני:

user (3).png

קהל היעד

 • מפעל הפיס

 • עמותת ויפאק

 • אגודת האקדמאיים

 • כפר קאסם (ע"ר)

 • בית הספר התיכון המשתתף בתכנית

 • הרשות המקומית

 • יחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת ת"א

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

10,000-20,000 ₪

מרכיבי התקציב העיקריים:

התקציב משמש עבור רכז פרויקט, הסעות מוסדרות מהכפר עד לאוניברסיטה, מיקום למפגשים באוניברסיטה וכיבוד

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • יציאה לדרך עם תוכנית סדורה מבחינת לוגיסטיקה ותוכן הכוללת מפגשים אטרקטיבים ומגוונים

 • גביית תשלום מהתלמידים המשתתפים כדמי רצינות (בפועל נגבה סכום שנתי של 100-400 ₪ מתלמיד לשנה)

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • הירתמות הורי התלמידים ומתן אישורם להשתתפות בתוכנית

 • מעקב ווידוא הגעה למפגשים

 • ​​בניית תוכנית דיונים מותאמת ואטרקטיבית למפגשים

 • ​​התאמה ללוח השנה האקדמי (חגים/חופשות סמסטר)

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

איימן עאמר      


054-4989833 | salsabeelkq@gmail.com

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page