top of page
Image by Matt Nelson

עברית מדוברת

עיריית כפר קאסם

location (2).png

הרשות בה פועלת התוכנית

תלמידי תיכון (בדגש על תלמידי י"א ומעט תלמידי י') אשר לימודיהם והישגיהם גבוהים אך נדרשים לתרגול לטובת הטמעת השפה העברית המדוברת, נבחרו לתכנית זו, בתקווה להרחיב את כישוריהם והאפשרויות העתידיות. בשיתוף עם סטודנטים מלגאים מהחברה היהודית הם מקיימים אחת לשבוע באוניברסיטת תל אביב מפגש בן שעתיים בו הם מתרגלים את השפה העברית בשיח על נושאים שונים ופעילויות משותפות.

המפגש נפתח בשיח כללי בערבית, ממשיך לשיח מונחה (בקבוצות או זוגות) על סוגיות מחיי היומיום בעברית וכולל סיכום קבוצתי בערבית.

בתוכנית משתתפות 5 קבוצות של חמישה תלמידים, כל קבוצה מלווה ע"י 2 מלגאים דוברי ערבית ובה 5 מלגאים דוברי עברית. את התוכנית מוביל רכז מטעם עמותת ויפאק.

info.png

תקציר התוכנית

 • חשיפת תלמידי תיכון לשפה העברית המדוברת בעודם בבית הספר.

 • חשיפה לאקדמיה וצמצום החשש והעמימות לגבי לימודי המשך.

 • קידום שיח והכרות בין מגזרי.

 • הזדמנות של העצמה לבני הנוער ביכולתם לסייע לסטודנטים דוברי העברית לשפר את הערבית שלהם.

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

 • תלמידי תיכון כיתות י עד י"ב מהמגזר הערבי

 • סטודנטים מהמגזר היהודי

העיקרי:

קהל היעד

קהל היעד

 • מפעל הפיס
   

 • עמותת ויפאק

 • אגודת האקדמאיים

 • כפר קאסם (ע"ר)

 • בית הספר התיכון

 • הרשות המקומית

 • יחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת ת"א

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

תקציב שנתי נדרש:

10-20 אלף ₪

מרכיבי התקציב העיקריים:

התקציב נדרש עבור רכז פרויקט, הסעות מוסדרות מהכפר עד לאוניברסיטה, מיקום למפגשים באוניברסיטה וכיבוד

תקציב

תקציב

 • יציאה לדרך עם תוכנית סדורה- לוגיסטיקה ותוכן

 • גביית תשלום מהתלמידים המשתתפים כדמי רצינות (בפועל נגבה סכום שנתי של 100-400 ₪ מתלמיד לשנה)

 • בניית תוכנית מפגשים אטרקטיבית ומגוונת

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • הירתמות הורי התלמידים ואישור השתתפותם

 • מעקב ווידוא הגעה למפגשים

 • בניית תוכנית דיונים מותאמת ואטרקטיבית למפגשים

 • התאמה ללוח השנה האקדמי (חגים/חופשות סמסטר..)

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

איימן עאמר- 054-4989833

salsabeelkq@gmail.com

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page