top of page
Image by Matt Nelson

נטועים

נהריה

הרשות בה פועלת התוכנית

נטועים – גאווה מקומית, מבית המדרש 'ממזרח שמש' של 'כל ישראל חברים' היא תכנית מנהיגות לצעירים בני מקום, המטפחת מנהיגות מקומית צעירה בפריפריה, מנהיגות המחוברת לזהותה, מודעת חברתית, ופעילה למען המקום בו גדלה, ובו היא בונה את מרכז חייה.

סטודנטים, הזוכים במלגת לימודים, משתתפים בקבוצה לומדת ובסדנאות מנהיגות והעשרה, כבסיס ליזמות קהילתית ולעשייה חברתית.

התוכנית מחולקת לשני חלקים:

 • לימוד בית המדרש – המקורות היהודיים הנלמדים, בדגש על מסורת יהדות ספרד, מתמקדים בסוגיות חברתיות ומאפשרים מסע אישי ודיאלוג קבוצתי, בו מתקיים שיח פתוח וחיבור זהותי.

 • עשייה חברתית – מתוך לימוד המקורות מונעים המלגאים לעשיית חברתית. דוגמאות לפרויקטים שיזמו הסטונדטים: בניינים מדליקים לכבוד חג החנוכה – הדלקת נרות שכונתית והפעלות למשפחות בבניינים שונים ברחבי העיר, פסטיבל הליכות ג'יין – סיורים עירוניים לתושבי העיר, פברואר יוצא מן הכלל – פעילות חינוכית קהילתית לתלמידי בתי הספר בנושא מוגבלות שבה חושפים את הילדים להתמודדות עם מוגבלויות ועוד.

בעזרת רכישת כלים, צבירת ניסיון חברתי ופעילות משותפת, נבנית מנהיגות קהילתית איתנה.

info.png

תקציר התוכנית

 • פיתוח מנהיגות מקומית צעירה

 • עשייה חברתית וקהילתית למען תושבי העיר

 • הגדלת תחושת השייכות המקומית ומעורבות חברתית של צעירים בני מקום

 • פיתוח זהות ותודעה חברתית תוך חיבור למקורות היהודיים

goal (1).png

מטרות התוכנית

המלגאים

העיקרי:

 • העיר וצעירים בפרט שנהנים מהיוזמות של המלגאים    

 • תושבי העיר שזוכה במנהיגים צעירים המחוברים אליה

המשני:

user (3).png

קהל היעד

בתוכנית משתתפים 15 מלגאים פעילים בעלי מוטיבציה גבוהה.
ניתן לצרף מלגאים מתוכניות אחרות ככוח עזר בפרויקטים שונים.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • לתכנית נטועים נבחרים סטודנטים בני מקום, הרואים את מרכז חייהם במקום בו גדלו.

 • סטודנטים איכותיים, בעלי מוטיבציה חברתית ותכונות מנהיגות.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מרכז צעירים נהריה

 • עיריית נהריה

 • החברה למתנ"סים

 • קהילת "בני מקום"

 • בית מדרש 'ממזרח שמש' של 'כל ישראל חברים'

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

כ-20,000 ₪

מרכיבי התקציב העיקריים:

מרבית התקציב משמש להוצאת יוזמות לפועל ומעט ממנו משמש לכיבוד למפגשים, מקומות לפעילויות, גרפיקאית לפרסומים, מחשבים לשימוש המלגאים.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • ספטמבר-אוקטובר: רישום לתוכנית ומיון

 • נובמבר: תחילת התוכנית ובניית סילבוס/גאנט עבודה

 • נובמבר-יוני: הכשרות, סדנאות, הובלת פרויקטים חברתיים-קהילתיים

 • יוני: סיום התוכנית ויום גיבוש קבוצתי

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון: מתקיים יום מיון במרכז צעירים נהריה בו מוזמנים כל הסטודנטים אשר הגישו מועמדות למלגה. המפגש כולל דינמיקה קבוצתית וראיון אישי מול מנהל התוכנית, מנחת התוכנית ונציגי מרכז צעירים.

 • הכשרה: מנחת הקבוצה יחד עם רכזת מעורבות חברתית מכינה סילבוס שנתי הכולל מפגשים קבוצתיים, הכשרות, חגים , פרויקטים , סיורים, אירועים וכו'.

 • פעילות שוטפת: המפגשים הקבוצתיים מתקיימים כל יום ראשון בערב במרכז צעירים. בנוסף, המלגאים נפגשים בקבוצות קטנות במהלך השבוע לצורך עבודה על פרויקטים מסוימים.

 • ליווי: הסטודנטים מלווים על ידי מנחת תוכנית נטועים מעמותת כל ישראל חברים בשיתוף רכזת מעורבות חברתית של מרכז הצעירים. פעם בחודש-חודשיים מתקיימות שיחות אישיות עם חברי הקבוצה.

 • סיום שנה: נהוג לקיים ערב גיבוש ואירוע סיום השנה.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

חשוב להקפיד על שיתוף פעולה מלא עם מרכז הצעירים והרשות המקומית.

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

אחד האתגרים העיקריים הוא הקפדה על נוכחות מלאה של המלגאים במפגשים. מאחר והתהליך הוא תהליך קבוצתי, מלגאי שלא מגיע למפגש משפיע עליו.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

אנסטסיה קליצינסקי, רכזת מעורבות חברתית


053-3618780

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page