top of page
Image by Matt Nelson

מרחב מאוורר

ירוחם

הרשות בה פועלת התוכנית

כבר ב-8/10 התחילו להגיע מפונים לירוחם, והצורך העיקרי שאופיין על ידי צוות מרכז הצעירים היה הצורך לשמור על חוסן ומורל, הן בקרב המפונים והן בקרה תושבי ירוחם.

תחילה חילקו מתנדבים ומלגאים סטיקרים מרוממים בקהילה, אך מהר מאוד הובחן כי חסר למשפחות המפונים מרחב שבו יוכלו להעביר את הזמן, בייחוד לשכבת הגיל של ההורים שלא חזרו עדיין לעבודה והם נשארו רוב היום במלון.

שבוע לאחר תחילת המלחמה הוקם המרחב המאוורר במרכז הצעירים ירוחם. המרחב שונה ויזואלית וסודר בסגנון בית קפה. המלגאים, יחד עם צוות המרכז תפעלו את המקום כבית קפה חינמי, בתקופה של חוסר יציבות כלכלית עבור רבים. מידי יום היה ניתן להגיע אל המרחב בשעות הבוקר, להתכבד בקפה וכיבוד משתנה, לשבת, לנשום, לצבוע מנדלות ולהתאוורר.

תחילה הגיעו למרחב בעיקר נשים ועובדת סוציאלית מטעם מחלקת הרווחה נמצאה במקום והייתה זמינה באופן לא פורמלי לתת מענה למי שהייתה מעוניינת בכך. על מנת לתת מענה גם לגברים, ולאוכלוסייה של נשות המילואימניקים שזוהתה כאוכלוסייה נוספת שיכולה להרוויח מהפרויקט, התווספו פעילויות לקהלי יעד שונים בשעות שונות.

במהלך כמעט שלושה חודשים שבהם פעל המרחב, הוזמנו המפונים, נשות המילואימניקים ולעיתים גם האוכולוסייה המקומית להשתתף בסדנאות רבות (לדוג' יוגה, יצירה, נגרות), בהרצאות בנושאים שונים ורלוונטיים (לדוג' חוסן, מעגלי שיח, הורות) וכן בפעילויות הפגה שונות (לדוג' ערבי שירה, פויקה, בירה). כל הפעילות הזו ובית הקפה עצמו תופעלו בשוטף על ידי מלגאים שהתגייסו לחלוטין למטרה.

info.png

תקציר התוכנית

 • יצירת מרחב מאוורר לכלל האוכלוסייה בימים של פחד וחוסר וודאות

 • מתן מענה להורים ממשפחות מפונות ששהו בירוחם

 • יצירת מערך תמיכה לנשות המילואימניקים

goal (1).png

מטרות התוכנית

 • מבוגרים שפונו לירוחם

 • נשים שבעליהן גויסו

העיקרי:

כלל תושבי ירוחם ובעיקר המלגאים והמתנדבים שנמצאה להם דרך להירתם ולעזור

המשני:

user (3).png

קהל היעד

כלל המלגאים שלא גויסו לקחו חלק בפרויקט 

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • מפעל הפיס

 • עמותת צעירים ירוחם

 • פר"ח

 • מועצה מקומית ירוחם

 • מחלקת הרווחה

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

כ-5,000 ₪ עבור כל שבוע פעילות

מרכיבי התקציב העיקריים:

קפה וכיבוד, סדנאות, הרצאות ומופעים, שי צנוע.
בנוסף, נדרש מקום לפעילות. במקרה זה הוסב מרכז הצעירים לשמש כמרחב המאוורר וכלל הצוות נרתם להפעלת הפרויקט.

התקציב הגיע מגיוס תרומות.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • המלגאים מוינו והתקבלו למלגה לפני ה-7/10 מה שאפשר להפעיל אותם באופן מיידי. רכזת השכלה גבוהה יצרה איתם קשר וכל מי שלא גויס למילואים הגיע להתנדב.

 • רכזת פר"ח ניהלה את שעות ההתנדבות ודיווחי המלגאים בשוטף וגם ליוותה אותם.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • זיהוי צורך משמעותי בזמן אמת

 • רתימת צוות מחויב ואכפתי

 • העברת הרציונל שבעשייה למלגאים ויצירת תחושת משמעות ושייכות אצלם

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • פיתוח תכנית העבודה בדיעבד ותוך כדי חירום

 • תקופה מתוחה בה צריך להיות רגישים וסבלניים

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

אורית לבנברג  
052-7369669

סיכום פעילות המרכז למשפחות המפונים

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page