top of page
Image by Matt Nelson

מה הסיפור שלך

אילת

הרשות בה פועלת התוכנית

בניית ספריות קהילתיות והצבתן במרחב הציבורי באזורי ריכוז של משפחות וילדים. הציבור ממלא את הספרים בספרייה ומשתמש בהם.

המלגאי אוסף חומרים לבניית הספרייה, בונה אותה ומתקין אותה. במקביל הוא מפרסם את הספרייה והפרויקט בקרב הציבור, ומחפש שותפים שימשיכו לתחזק את הספרייה גם בהמשך.

info.png

תקציר התוכנית

 • שימוש חוזר בספרים שעשויים להיזרק לפח

 • הנגשה של ספרי קריאה לאוכלוסיות מוחלשות

 • חיבור בין אנשים שגרים קרוב ליצירת קהילה

 • עידוד לאוריינות ברמה העירונית

goal (1).png

מטרות התוכנית

הקהילה בעיר

העיקרי:

הסביבה

המשני:

user (3).png

קהל היעד

1-2 תלוי בסדר גודל הפרויקט

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • ידע בנגרות ויכולות טכניות

 • ניסיון בעבודה קהילתית

 • אוהבי אדם וספר, בעלי ראש גדול

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • ספריות עירוניות

 • אגף החינוך

 • מורים וגננות

 • מתנ"ס

 • גמלאים

 • קהילות שכונה קיימות

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

עלויות ההקמה הן הבניה הראשונה של הספריות שנעשית בתרומה על ידי הקהילה. ניתן להקצות תקציב נוסף לאירוע חשיפה של הפרויקט הכולל שילוט, פליירים וכיבוד.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • גיוס שותפים

 • גיוס מלגאים

 • הוצאת קול קורא לשותפים קהילתיים

 • החלטה ואישור על מיקום הספרייה והקמתה

 • השקת אירוע פתיחה וגיוס ספרים

 • הפעלה שוטפת באירועים קהילתיים על טהרת ההתנדבות (הקראת סיפור וכו')

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • גיוס מלגאי מתאים

 • הכשרה והסברה על הפרויקט

 • חשיפת הסטודנט לשותפים הפוטנציאליים ולגורמים ליצירת שת"פ

 • ליווי על ידי רכז מעורבות חברתית

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • יצירת שת"פ עם נגריות מקומיות.

 • רתימת גמלאים להקראת הספרים.

 • מתנדב מטעם הקהילה בו ממוקמת הספרייה שילווה את הפרויקט בצד הלוגיסטי (תחזוקה שוטפת) ובצד הקהילתי (השתתפות בהפקת אירועים ועידוד בני המקום להשתמש בספריה).

 • יצירת שיתוף פעולה עם הגורמים העירוניים והשגת תמיכתם במיזם.

 • הקמת הספרייה בנייתה ותחזוקתה צריכים תשומת לב יתרה לטובת שמירה על הספרים, הנגשתם לקהילה ויצירת מרחב מזמין, שיגרום לבאים לחוש שהם שותפים למיזם חברתי–אקולוגי.

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • קושי ברתימת הקהילה לפרויקט

 • בניה לקויה של הספרייה, מיקום שלא מתחשב במזג האוויר, וונדליזם והזנחה

 • יצירת עניין על ידי החלפה תדירה של מבחר הספרים

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

אילת חכם שורץ

    
08-6367527

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page