top of page
Image by Matt Nelson

לצאת החוצה

גליל עליון

הרשות בה פועלת התוכנית

info.png

תקציר התוכנית

הפרויקט מאפשר לצעירים ומשפחות צעירות לצאת לחיק הטבע, בליווי הדרכה מקצועית, להיכרות עם הארץ ועם תחום הסביבה. זוג מלגאים מלווה קבוצת מטיילים ב-5 טיולים לאורך השנה. המלגאים מלווים על ידי מורה דרך מתנדב, שמסייע להם בתכנון ובבניית הטיול. המלגאים צוברים ניסיון משמעותי בהדרכת טיולים ומעודדים קהילות של מטיילים לצאת ולטייל יחד בחיק הטבע.

 • יציאה לחיק הטבע

 • היכרות בין-אישית ויצירת שייכות

 • חיבור לטבע ולמורשת הארץ

 • חוויה והנאה

goal (1).png

מטרות התוכנית

צעירים ומשפחות צעירות

העיקרי:

המלגאים שצוברים ניסיון בהדרכת טיולים

המשני:

user (3).png

קהל היעד

בהתאם למספר הקבוצות שפותחים (זוג מלגאים מוביל כל קבוצת מטיילים)

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • רקע בהדרכה וידיעת הארץ לפחות למלגאי אחד בכל זוג (מדריכי טיולים/סיורים, בוגרי חוגי סיור, מדרכי סיור של קק"ל וכו')

 • אהבה לארץ ואנשיה

 • דינאמיות ונכונות להתנדבות בשעות וימים לא שגרתיים

 • ניסיון בלוגיסטיקה ותכנון

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מרכז הצעירים

 • רשות הטבע והגנים, קק"ל, גופים ירוקים וסביבתיים (אופציונאלי)

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez
 • ההגעה לטיולים נעשית עצמאית על ידי המשפחות (המלגאים יכולים לנסוע איתם) ותשלום על הטיול נגבה רק במידה ויש כניסה לשמורות טבע או אטרקציות בתשלום

 • תקציב 'קופה קטנה' של כ-1000 ₪ לכיבוד וציוד

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • גיוס מדריך טיולים מתנדב שינחה וידריך את המלגאים

 • גיוס מלגאים

 • בנית תכנית טיולים שנתית בהנחיית המדריך המתנדב (ניתן לבנות לכל קהל יעד טיול נפרד, או להתאים את המסלולים לקהלי היעד השונים)

 • פרסום התוכנית והרשמה של משפחות (בהתאם לתכנית מומלץ לגבות דמי השתתפות סמליים או תשלום לכיסוי הוצאות נלוות לטיול במידת הצורך)

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • הכשרה למלגאים: המלגאים מלווים באופן אישי על ידי מדריך מתנדב, שמלווה זוג מלגאים. לפני כל טיול, יוצא המדריך עם המלגאים לסיור הכנה ומנחה אותם היכן לאתר חומרים רלוונטיים להכנת ההדרכה וההפעלות בטיול.

 • ליווי המלגאים על ידי אחראי מלגאים רשותי: מנהלות (רישום מלגאים , העברת מלגות ופיקוח על מילוי השעות), גיוס המדריך המתנדב, ליווי הסטודנטים בבניית תכנית הטיולים, שיווק וליווי שוטף.

 • תהליכי ניהול שוטפים: הסטודנטים מתבקשים לדווח על כל טיול שהוציאו לפועל, מה היו אופי הטיול, הצלחות ואתגרים. כמו כן, עליהם לדווח על שעות הפעילות לפי הנהלים של הרשות.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • הדרכה מקצועית של מורה דרך מתנדב/ת

 • פרסום מקצועי שיביא משפחות לטייל על בסיס קבוע

 • שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, קק"ל, וגופים ירוקים וסביבתיים לקבלת תמיכה תקציבית בפרויקט והקצאת הדרכות מקצועיות לסיורים

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • מכיוון ומדובר ביציאה לטבע ישנה אי וודאות לגבי במזג האוויר, תנאי השטח ועוד

 • הבנה לעומק של הכיסוי ביטוחי למטיילים

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

עידן שגיא, רכזת מעורבות חברתית, גליל עליון  


052-3578360 | idans@galil-elion.org.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page