top of page
Image by Matt Nelson

כלבי שירות

עמק יזרעאל

הרשות בה פועלת התוכנית

כלבי שירות הם כלבים המסייעים בהתמודדות יום יומית לאנשים המתמודדים עם מגבלה פיזית או נפשית. הם נבחרים בהליך קפדני. הכשרתם והתאמתם נמשכת בין שנה וחצי לשנתיים. כלבי השירות המסיימים את תהליך ההכשרה עוברים מבחן נגישות למקומות ציבוריים ומאומצים על ידי אדם הזקוק לליווי של כלב צמוד 24/7. כלב השירות עוזר בהתמודדות עם קשיים ומגבלות על בסיס יום יומי בתוך הבית וכן מחוץ לבית.

במסגרת הפרויקט, מלגאים מקבלים כלבים המיועדים להיות כלבי שירות ומשמשים להם אומנה בחודשים הראשונים לחייהם. כל מלגאי בתכנית מקבל כלב בן חודשיים וחצי ומגדל אותו עד שהוא מגיע לבגרות והינו מוכן לשלב הבא בהכשרה שלו.

לאורך כל התקופה המלגאי והכלב עוברים אימונים, תחילה בתדירות של פעם בשבוע ולאחר מכן בתדירות פחותה. חלק מההכשרה היא קבוצתית ונעשית במסגרת של כמה מלגאים וכמה כלבים.

הכלב מתלווה אל המלגאי לכל פעולותיו ולומד להכיר את העולם דרכו. זו תכנית בה המלגאים מעניקים ומקבלים הרבה חום ואהבה וכן מתמלאים בתחושת השליחות שבגידול כלב שעתיד לעזור לאדם שצריך זאת.

info.png

תקציר התוכנית

 • הגדלת מערך כלבי השירות בישראל

 • מתן בסיס טוב ועוטף לכלבים המיועדים להיות כלבי שירות

goal (1).png

מטרות התוכנית

אנשים שסובלים מפוסט טראומה בעיקר על רקע צבאי, ממחלות או ממגבלות שונות ויכולים להיעזר בכלב שירות.

user (3).png

קהל היעד

השנה ישנם 3 מלגאים בלבד בתכנית. כמות המלגאים תלויה בצורך של מרכז השירות. בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', המרכז צופה עלייה בביקוש לכלבי שירות ועל כן מבקש להגדיל את היקף השירות שביכולתו לתת.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • על המלגאים לאהוב כלבים ולהיות אחראים ומחויבים מאוד, ההתנדבות הינה 24/7.

 • על המלגאים להיות ניידים על מנת שיוכלו להגיע להכשרות ואימונים עם הכלב.

 • המלגאים צריכים להיות פנויים מספיק לטיפול בכלב על פי כללים מוגדרים.

 • מלגאי שבביתו בעלי חיים אחרים או ילדים קטנים עשוי להיפסל מהשתתפות בתכנית.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • המרכז להכשרת כלבי שירות

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

התכנית אינה דורשת תקציב, גם לא מצד המלגאי. המרכז להכשרת כלבי שירות מכסה את כל צרכי הכלב כולל מזון, חיסונים וטיפול וטרינרי.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • מיון: מלגאי הרשות המעוניינים בתכנית זו מרואיינים על ידי מרכז הצעירים ונציג מהמרכז להכשרת כלבי שירות. המלגאים נבחרים על פי הקריטריונים המוזכרים מעלה.

 • הכשרה: ההכשרה מתבצעת בשוטף על ידי המרכז להכשרת כלבי שירות והמלגאים מלווים על ידי המרכז.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • ההבנה שלא כל מי שאוהב כלבים מתאים ויש לבחור את מהמלגאים המתאימים, אלו שמסוגלים לעבוד קשה בהכשרת הכלבים ופנויים לכך.

 • ביצוע תיאום ציפיות עם המלגאי על אורכן של ההתחייבות, האחריות והמחויבות הנדרשות. 

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • המלגאים מתקשים בעיקר בתקופות עמוסות כדוגמת תקופת מבחנים.

 • קשיים הנלווים לגידול כלב, שיש לחנכו לצרכים, והוא עשוי להרוס דברים בבית.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

תומר בביוף     


054-7888101 | lidogladog@gmail.com

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page