top of page
Image by Matt Nelson

זכרון טעמים

גליל תחתון

הרשות בה פועלת התוכנית

info.png

תקציר התוכנית

הזיכרונות העמוקים ביותר נטמעים בנו לרוב בטעמים ובריחות. המושג "אוכל של בית" מקפל בתוכו את תמצית הזיכרון המשפחתי החם ביותר. המחשבה על הפקת ספר מתכונים להנצחת חללי צה"ל במרחב הגליל התחתון ועמק הירדן, נולדה מתוך המחשבה ששימוש בספר מתכונים ישאיר בינינו את מי שאינם, חיים ונוכחים בריחות התבשילים שהיו אהובים עליהם.

בלא מעט מהמפגשים נולדו קשרים חמים ומרגשים, שנמשכים גם הרבה מעבר לפרויקט ההנצחה. באופן לא מתוכנן, יצא שבחלק גדול מהמשפחות מי שלקח חלק פעיל בפרויקט היו האחים השכולים ולא ההורים. אלו הפכו לשגרירים של הפרויקט וקיבלו במה שסיפקה להם הזדמנות לעבד את האבל שלהם ולהיות בפרונט, בשונה מפרויקטים אחרים בהם ההורים הם המוקד. נוצר מצב שאחים שכולים המליצו וגייסו משפחות לפרויקט, דרך אחים שכולים אחרים שהם מכירים. בעקבות זיכרון טעמים, משרד הביטחון פתח מעגל תמיכה של אחים שכולים במועצה.

 • הנצחת הנופלים בדרך ייחודית, המנכיחה את זכרם בחיי היום יום

 • חיבור, הכרות ותמיכה במשפחות השכולות במועצה

goal (1).png

מטרות התוכנית

משפחות שכולות מהמועצה האזורית, בייחוד אחים שכולים

העיקרי:

 • חניכי פר"ח שזוכים לעשייה משמעותית עם החונך/ת שלהם     

 • המלגאים שהפעילות מחברת אותם אל המשפחות השכולות

המשני:

user (3).png

קהל היעד

37 מלגאים

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • סטודנטים רגישים ומכילים

 • חובבי בישול

 • סטודנטים במלגת פר"ח-פיס שמבצעים 40 שעות פרויקט קהילתי עם החניך/ה

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • ארגון יד לבנים מרחב כנרת

 • משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה

 • פרויקט חונכות פר"ח צפון

 • מנהל חברה ונוער משרד החינוך

 • המשרד לשוויון חברתי

 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

38,000 ש"ח

מרכיבי התקציב העיקריים:

 • מנחה שתכשיר ותלווה את הסטודנטים בכתיבת סיפור חיים

 • הפקת הספר – עריכה לשונית, עיצוב

 • הדפסת הספרים

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • ספטמבר: תהליך גיוס ומיון.

 • אוקטובר-נובמבר: הכשרה לסטודנטים לקראת מפגש עם משפחות שכולות. ההכשרה כללה סדנת כתיבה, כלים לחילוץ הסיפור שמאחורי המתכון וסדנת צילום. בנוסף, הונחו המלגאים לרגישות הנדרשת הכניסה לבית משפחה שכולה.

 • נובמבר-מאי: פעילות שוטפת של הסטודנטים וחניכי פר"ח בבית המשפחות השכולות. תהליך הדרגתי של כניסה לבתים, היכרות, הקשבה לסיפורים שמאחורי המתכון, הכנת המתכון, צילום וכתיבת הסיפור.

 • יוני-יולי: הפקת הספר וחלוקתו למשפחות.

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • רתימת שותפים מערכתיים שמאמינים ברעיון

 • הקפדה על חיבורים, גמישות וקהילתיות

 • פנייה לאחים שכולים שיצרה במה עבורם ורתמה משפחות נוספות

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

הדס אלעד, מנהלת מרכז צעירים, גליל תחתון   
054-6634330 | Hadasel@glt.org.il     


להורדת קובץ ספר המתכונים

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page