top of page
Image by Matt Nelson

הושט ידך

המרכז הרפואי וולפסון

שם בית הספר לאחיות

הסטודנט משמש מתאם שירות ופועל למען שיפור חווית המטופלים המאושפזים במחלקות השונות במרכז הרפואי וולפסון. במסגרת התפקיד, המלגאי מסייע למטופלים בהעברת זמן פנוי ומבלה איתם בקריאת עיתונים, האזנה למוזיקה, יצירת שיחה ואף ביצוע פעילות מוטורית קלה.

הפרויקט מקנה למלגאים הזדמנות לפתח מיומנויות תקשורת ותחושת שייכות למרכז הרפואי ולמקצוע.

info.png

תקציר התוכנית

הפגת בדידות של המטופלים מבוגרים המאושפזים במרכז הרפואי.

goal (1).png

מטרות התוכנית

מטופלים מבוגרים המאושפזים במחלקות פנימיות כירורגיות ואחרות במרכז הרפואי

העיקרי:

 • המלגאים עצמם          

 • אנשי צוות במחלקה שמקבלים סיוע בתהליך הטיפולי

המשני:

user (3).png

קהל היעד

 • סטודנטים מתוכניות הסבות אקדמאיות למקצוע האחיות הנמצאים בשנה הראשונה ללימודיהם.

 • בשלב זה בלימודים הסטודנטים אינם בעלי ניסיון קליני קודם. עם זאת, למדו מיומנויות תקשורת רלוונטיות.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • יחידת חווית המטופל במרכז הרפואי וולפסון

 • עמותת במיטבי

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez
 • הכנה ותיאום עם השדה הקליני אודות ההתנדבות: מקום ההתנדבות, שעות, מטרות, הכרת אנשי הצוות המעורבים (אחות אחראית), קביעת מקום פיזי למפגשים פרונטלים (לעיתים מבוצע בזום) ובחירת איש מקצוע להכנה וליווי המלגאים.

 • הכנת המלגאים מבחינת חיסונים טרם כניסה לשדה הקליני וקליטתם כמתנדבים במרכז הרפואי.

 • קביעת מפגשים נוספים לליווי מבחינת היבט הרגשי, החוויות והקשיים שעולים במהלך מפגשי ההתנדבות.

 • בסוף השנה – מפגש סיכום פרויקט.

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • הכשרה – המלגאים שעברו זה מכבר קורס תקשורת בין אישית מקבלים הכשרה נוספת בנושאי אוריינטציה מוסדית ומחלקתית, מאפייני המטופלים המאושפזים, גישה למטופל ויצירת קשר ראשוני איתו, הקשבה פעילה, מהי בדידות, דרכים אפשריות להפגת בדידות, איש הקשר במחלקה ותפקידו, כיצד ולמי מדווחים

 • ניהול שוטף – דיווח לאיש קשר מטעם המרכז הרפואי לשיתוף בסטטוס המטופל והתערבות בהתאם.

 • ליווי – עמותת במיטבי מנהלת ומלווה את המלגאים במהלך הפרויקט מתחילתו ועד סופו, נותנת מידע כללי ומלווה את המלגאים בהיבט הרגשי.

 • סיום – מפגש מסכם בו לומדים וסוקרים את התהליך השנתי ומעלים נקודות לשיפור ולשימור.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • הכנת אפקטיבית של המלגאים אודות הפרויקט ומתן כלים פרקטיים ליישום

 • תיאום המידע בצורה מסודרת למול השדה הקליני

 • מעקב שוטף אחר פעילות המלגאים בהיבט הרגשי, ובהיבטי שביעות רצון המטופלים והשגת מטרת הפרויקט (כולל קבוצת וואטסאפ ייעודית, הערכת אמצע והערכה מסכמת).

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • תיאום שעות התנדבות בהתאם לתוכנית הלימודים תוך התחשבות בתקופות מבחנים

 • חידוד תפקיד האיש קשר מהשדה הקליני

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

ד”ר יעל טל חוף, ראש התוכנית להסבות אקדמאים 

      
yael@wns.gov.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page