top of page
Image by Matt Nelson

גרעין תורני

לוד

הרשות בה פועלת התוכנית

info.png

תקציר התוכנית

התכנית פועלת בשיתוף כפר הסטודנטים של בני עקיבא בשכונות מורכבות בעיר, בשלושה מישורים: רווחה, ילדים ונוער בסיכון ונראות שכונתית.

הסטודנטים עוברים לגור בשכונות המורכבות ותורמים את חלקם בהתאם לצורכי השכונה, ליווי קשישים, שיחות עם השכנים לשם גילוי מצוקות ומתן עזרה, ליווי בתהליכי בירוקרטיה, ביקורי בית, העברת חוגים במתנ"ס ועוד.

נוצרת קהילה משתופת של תושבי השכונה ומלגאים המובילה לטיפוח השכונה.

 • שיפור מראה השכונה

 • קידום נוער והקניית תחושת מסוגלות – הכנה לצבא, שיעורי עזר ופעילות חברתית

 • קידום אוכלוסיות מוחלשות – מתן מענה וליווי לשכבות החלשות באוכלוסייה

goal (1).png

מטרות התוכנית

אוכלוסיות מוחלשות בשכונות – ילדים, קשישים, עולים ואימהות חד הוריות

user (3).png

קהל היעד

134 מלגאים הפועלים בשלוש שכונות

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • מפעל הפיס

 • הרווחה בעירייה

 • המתנ"ס השכונתי

 • כפר הנוער בני עקיבא

 • המרכז לחינוך וחברה בלוד ע"ר

 • הגרעין התורני בלוד ע"ר

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

משתנה בהתאם למספר המרכזים אותם מפעילה העמותה.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • אפריל – תחילת שיווק התכנית

 • מאי-יולי – הפקת לקחים משנה קודמת והתאמת תכנית עבודה בהתאם

 • יולי – מיון, סינון ומפגשים קבוצתיים לסטודנטים

 • אוגוסט-אוקטובר – הסטודנטים עוברים לגור בשכונה

 • אוקטובר – מתחילים מפגשים סדירים של המלגאים וההתנדבות שלהם

 • שוטף – מפגש שבועי קבוצתי עם הסטודנטים ומפגש אישי כשנדרש

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • תהליך המיון מתבצע על ידי רכזי הכפרים. ישנם ימים קבוצתיים בהם מתקיימים ראיונות אישיים לסטודנטים, בהם מבוצע גם תיאום ציפיות. נבדקת התאמה ונכונות לעבור לשכונות חלשות שהתנאים בהן מאתגרים. בשלב השני נערכת היכרות בין הסטודנטים לבין האוכלוסייה בה יגורו ויפעלו.

 • במהלך השנה הסטודנטים המלגאים מופעלים דרך הגרעין התורני ודרך המרכז לחינוך וחברה. הם מקבלים משובים ונערכות שיחות חתך.

 • בסוף השנה, המטרה לשמר את הסטודנטים גם לשנים הבאות מתקיימות ישיבות סיכום והפקת לקחים בכל תחום התנדבות ומתקיים גם אירוע הוקרה. אחוזי השימור בתכנית גבוהים מאוד.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • התאמה של המלגאים למשימות

 • עידוד יוזמה אצל המלגאים

 • ליווי צמוד שיאפשר למלגאים להציף בעיות ולקבל עזרה, הקפדה על קשב גבוה לצרכיהם

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

קיים קושי באיתור האוכלוסייה הנזקקת. רוב תושבי השכונות החלשות לא פונים לרווחה ולא מתועדים על ידה על המלגאים לעבור דלת דלת ולבדוק מי צריך עזרה, בזכות השכנות ניתן להגיע אליהם.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

אליעד

052-7458822 | eliadph@gmail.com

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page