top of page
Image by Matt Nelson

גלישם גלים לנוער בסיכון

כפר קאסם

הרשות בה פועלת התוכנית

info.png

תקציר התוכנית

תוכנית לנערים בסיכון בשיתוף עמותת "הגל שלי", אשר מוצעת כחלק מתוכנית שיקומית כוללת לבני נוער במצבי סיכון.    

כל 2 מלגאים ליוו קבוצה של 8 נערים בהסעה ובפעילות העמותה כל שישי שני, בחודשים מרץ-יולי בחוף הים בת"א. סה"כ 5 קבוצות פעלו במקביל.

התכנית מלווה על ידי עו"ס ממחלקת הרווחה ברשות.

 • העצמה אישית של בני הנוער, כחלק מתוכנית ליווי ושיקום כוללת ברווחה.

 • פעילות חווייתית ומגבשת תוך כדי עבודה על התפתחות אישית של הנערים.

 • פעילות ייחודית שוברת שגרה לקידום הבטחון העצמי והעלאת הערך העצמי.

 • חיבור לבוגרים חיוביים כמודל אישי

goal (1).png

מטרות התוכנית

נוער במצבי סיכון בגילאי 12-15, אשר מטופלים ביחידת הנוער של העירייה.        
הנערים מגיעים ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך וחוו התעללות. הם נמצאים בתהליך ליווי רחב של הרשות, הכולל ליווי פרטני ומספר תוכניות התערבות שונות.

user (3).png

קהל היעד

מלגאים בעלי כושר מנהיגות, ללא רקע ונטייה פלילית אשר סיפקו אישור משטרה על העדר עבירות מין.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • עמותת הגל שלי

 • יחידת הנוער של העירייה

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

תקציב להסעות מהרשות לחוף הים, ציוד ומדריך לפעילות, במימון של הרווחה ועמותת הגל שלי.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • תחילת חודש ספטמבר – פרסום התכנית ופתיחת רישום

 • עד סוף נובמבר – גיוס מלגאים ומתן תשובות לאחר ביצוע ראיונות

 • פברואר – מפגש פתיחה מקיף המתאר את התכנית, הרקע, המטרות והציפיות מהמלגאי והכשרה למלגאים ע"י עו"ס בנוגע לעבודה עם בני נוער בסיכון

 • פברואר-יולי – מפגשי התוכנית בליווי שוטף של המלגאים ע"י רכז המבצע מעקב ושיחות פרטניות

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • האתגר העיקרי הינו הגעה לכמות שעות ההתנדבות הנדרשת. ההתנדבות מתרחשת אחת לשבועיים בימי שישי, זמן שעשוי להקשות על המלגאים לקחת חלק בפעילות. במידה והמלגאים לא מקפידים כל ביצוע מספיק שעות הם אינם זכאים לקבלת המלגה.

 • הפרויקט תלוי בקיומו של שותף בעל ידע מקצועי בגלישת גלים לתפעול הפרויקט וסיפוק הציוד, ובתקצוב ההסעות מטעם הרשות.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

איימן עאמר    

  
054-4989833 | salsabeelkq@gmail.com

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page