top of page
Image by Matt Nelson

בכל אופן רוכבים

רעננה

הרשות בה פועלת התוכנית

מרכז "בכל אופן רוכבים" הוא מרכז רכיבה על אופנים לאנשים עם צרכים מיוחדים בפארק רעננה. במרכז רוכבים בגילאי 8 עד 120, מעל 150 רוכבים הנהנים מרכיבה בפארק רעננה בהנחיית מדריכי רכיבה ועשרות מתנדבים המלווים אותם.

המרכז פועל בימים א'- ה'' בשעות הבוקר ואחה"צ, רוכבי המרכז משתתפים במרוצים עירוניים ובתחרויות אופניים של העמותה למשחקים מיוחדים. בנוסף ישנן במרכז קבוצות רכיבה של נוער, שיוצאות לרכיבות שטח מאתגרות ובימי שישי מתארגנות קבוצות רכיבה למקומות שונים בארץ.

במרכז ציוד רכיבה נגיש ובהיקף רחב שגויס ברובו הגדול מקרנות ותורמים מהקהילה. מדי שנה מתקיים אירוע קהילתי גדול, החושף את פעילות מרכז "בכל אופן רוכבים" ונותן הצצה לחלקים החזקים והעוצמתיים של משתתפי המרכז.

המלגאים המתנדבים בתכנית זו, לוקחים חלק בכל פעילויות המרכז. על פי זמינות הסטודנטים, נקבע יום בשבוע בו הם מגיעים להתנדב. המלגאים מסייעים הן בתפעול השוטף של המרכז – תיקון אופניים, הכנת המרכז והציוד לרכיבות – וכן בפעילויות החברתיות, משתתפים במעגלי השיח וברכיבה ומסייעים בהתאם לצורך.

info.png

תקציר התוכנית

 • הענקת מקום מפגש לאנשים עם מוגבלויות המאפשר שיח ומעודד עשייה ספורטיבית וקיום אורח חיים מלא

 • חשיפה של המלגאים לבעלי מוגבלויות

 • חיבור המלגאים לעשייה שקורית בעיר ולעיר עצמה

goal (1).png

מטרות התוכנית

בעלי מוגבלויות

העיקרי:

המלגאים שנחשפים לשירותי העירייה

המשני:

user (3).png

קהל היעד

בתכנית מתנדבים שני מלגאים בלבד מידי שנה, זהו המספר שמרכז הרכיבה יכול לקלוט.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • על המלגאים להיות בעלי זיקה לתחום הספורט או החינוך המיוחד

 • על המלגאים להביע רצון להתנדב עם אוכלוסייה מיוחדת

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • אגף הרווחה

 • עיריית רעננה

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

לא נדרש תקציב נוסף להפעלת המלגאים.

להפעלת המרכז והחזקת ציוד נגיש יש צורך בתקציב המגיע ברובו מקרנות ותורמים.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • מיון: לאחר המיון הראשוני של תנאי הסף של המלגה, עוברים כלל המלגאים ראיון עם מנהלת המלגה העירונית. למלגאים שמביעים רצון לעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות מציעים את הפרויקט הזה. נבחרים מלגאים העומדים בדרישות שהוזכרו מעלה.

 • הכשרה: מלגאים עוברים על ידי מרכז הרכיבה הכשרה קצרה הכוללת הסבר על אופי הפעילות והמקום, ותיאום ציפיות מפורט על מנת להתאים את העשייה למסוגלות של המתנדבים.

 • ניהול שוטף: בשוטף מדווחים המלגאים למנהלת המלגה העירונית, ומלווים על ידה. מתוך 140 שעות המלגה, 20 שעות מוקדשות לליווי קבוצתי ומעבר תכני הכשרה במרכז הצעירים.

 • סיום שנה: בסיום השנה מתקיים טקס לכלל מלגאי העיר.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • רצון אמיתי ומוטיבציה פנימית של המלגאים לעבוד עם אוכלוסייה מיוחדת.

 • תיאום ציפיות מפורט, התאמה של עשיית המלגאים למסוגלות ולרצון שלהם.

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • שמירה על רצף המפגשים היא חשובה ביותר כשעובדים מול אוכלוסייה מיוחדת. תקופות עמוסות של המלגאים יכולות לעורר אכזבה אצל בעלי הצרכים המיוחדים.

 • הכלה של האוכלוסייה על ידי המלגאים, הבנת המורכבות. תיאום ציפיות.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

מעיין הוס דלברי, מנהלת מדור השכלה, תעסוקה ומלגות, רעננה

09-8600479 | maayanh@raanana.muni.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page