top of page
קבוצת סטודנטים מחייכים

מודלים ותוכניות להפעלת מלגאים
ברשויות המקומיות

המקום בו תוכלו לקבל רעיונות והשראה!

רכזי מלגאים ברשות המקומית, אתר זה נועד עבורכם!

כאן תוכלו לקבל מגוון של רעיונות והשראה להפעלת מלגאים ברשות שלכם.

ריכזנו באתר זה תוכניות ייחודיות להפעלת מלגאים ברשות המקומית. התכניות נבחרו בקפידה על ידי צוות מפעל הפיס. 

כל אחת מהתוכניות היא פרי יוזמה של הגורמים המפעילים את המלגאים ברשות המקומית ועל כן, התכנית היא מודל, שניתן לשכפל וליישם גם ברשויות אחרות.

בחרנו עבורכם תוכניות שתוכלו להטמיע בתכנית העבודה שלכם כבר מחר בבוקר.

אז קדימה, אפשר להתחיל לחפש!

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם - שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

קבוצת סטודנטיות אורזות

 מודלים ותוכניות ברשויות המקומיות

רעיונות והשראה לתוכניות להפעלת מלגאים ברשות או במועצה המקומית.
מצאו את התכנית המתאימה לכם ועשו שינוי!

grandfather.png

תוכניות לאזרחים ותיקים

צעירים עבור אזרחים ותיקים

תכניות לנוער בסיכון

תוכניות לנוער במצבי סיכון

 חיזוק והעצמת נוער בסיכון ובפריפריה

reading-book.png

תוכניות לילדים ונוער

מיזמים לתמיכה בילדים ובנוער

friendship.png

תוכניות קהילתיות

מקבלים ותורמים לקהילה המקומית

graduation.png

תוכניות לקידום השכלה ותעסוקה

קידום שוויון הזמנויות

leadership.png

תוכניות מנהיגות

קידום מנהיגות של צעירים בקהילה

nurse (1).png

תוכניות לסטודנטים לאחיות (סיעוד)

סטודנטים לאחיות למען הקהילה

peace.png

תוכניות לצעירים עם צרכים מיוחדים

צעירים למען חניכים עם צרכים מיוחדים

swords.png

תוכניות לחירום

מיזמי חירום 'חרבות ברזל'

tuscany.png

תוכניות למועצות אזוריות

פעילות מלגאים בישובים

bottom of page