top of page
קבוצת סטודנטים מחייכים

מודלים ותוכניות להפעלת מלגאים

ברשויות המקומיות

המקום בו תוכלו לקבל רעיונות והשראה!

רכזי מלגאים ברשות המקומית, אתר זה נועד עבורכם!

כאן תוכלו לקבל מגוון של רעיונות והשראה להפעלת מלגאים ברשות שלכם.

ריכזנו באתר זה תוכניות ייחודיות להפעלת מלגאים ברשות המקומית. התכניות נבחרו בקפידה על ידי צוות מפעל הפיס. 

כל אחת מהתוכניות היא פרי יוזמה של הגורמים המפעילים את המלגאים ברשות המקומית ועל כן, התכנית היא מודל, שניתן לשכפל וליישם גם ברשויות אחרות.

בחרנו עבורכם תוכניות שתוכלו להטמיע בתכנית העבודה שלכם כבר מחר בבוקר.

אז קדימה, אפשר להתחיל לחפש!

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

קבוצת סטודנטיות אורזות

 מודלים ותכניות ברשויות המקומיות

רעיונות והשראה לתוכניות להפעלת מלגאים ברשות או במועצה המקומית.
מצאו את התכנית המתאימה לכם ועשו שינוי!

תכניות לאזרחים ותיקים

צעירים עבור אזרחים ותיקים

תכניות לאזרחים ותיקים

תכניות לנוער בסיכון

 תכניות לנוער ולנוער במצבי סיכון

חיזוק והעצמת נוער בסיכון

תכניות למועצות אזוריות
פעילות מלגאים בישובים

תכניות למועצות אזוריות

תכניות קהילתיות

תכניות קהילתיות

מקבלים ותורמים לקהילה המקומית

קידום הזדמנות שנייה

graduation.png

תכניות מנהיגות

קידום מנהיגות של צעירים בקהילה

תכניות מנהיגות

תכניות לקידום השכלה ותעסוקה

nurse (1).png

תכניות לסטודנטים לסיעוד

friendship.png

תכניות צעירים עם צרכים מיוחדים

bottom of page