top of page

עברית מדוברת

מלגאים מהחברה הערבית מלווים תלמידים מכפר קאסם, למפגש עם סטודנטים מהחברה היהודית, לשיח שמטרתו לחזק את העברית המדוברת שלהם. המלגאים מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים, חושפים אותם לעולם האקדמיה ומפחיתים חששות ובמקביל מעודדים שיח והכרות בין מגזרית.

הרשות בה פועלת התוכנית כפר קאסם


תקציר התוכנית

תלמידי תיכון (בדגש על תלמידי י"א ומעט תלמידי י') אשר לימודיהם והישגיהם גבוהים אך נדרשים לתרגול לטובת הטמעת השפה העברית המדוברת, נבחרו לתכנית זו, בתקווה להרחיב את כישוריהם והאפשרויות העתידיות. בשיתוף עם סטודנטים מלגאים מהחברה היהודית הם מקיימים אחת לשבוע באוניברסיטת תל אביב מפגש בן שעתיים בו הם מתרגלים את השפה העברית בשיח על נושאים שונים ופעילויות משותפות.

המפגש נפתח בשיח כללי בערבית, ממשיך לשיח מונחה (בקבוצות או זוגות) על סוגיות מחיי היומיום בעברית וכולל סיכום קבוצתי בערבית.

בתוכנית משתתפות 5 קבוצות של חמישה תלמידים, כל קבוצה מלווה ע"י 2 מלגאים דוברי ערבית ובה 5 מלגאים דוברי עברית. את התוכנית מוביל רכז מטעם עמותת ויפאק.

מטרות התוכנית

 • חשיפת תלמידי תיכון לשפה העברית המדוברת בעודם בבית הספר.

 • חשיפה לאקדמיה וצמצום החשש והעמימות לגבי לימודי המשך.

 • קידום שיח והכרות בין מגזרי.

 • הזדמנות של העצמה לבני הנוער ביכולתם לסייע לסטודנטים דוברי העברית לשפר את הערבית שלהם.

קהל היעד העיקרי

 • תלמידי תיכון כיתות י עד י"ב מהמגזר הערבי

 • סטודנטים מהמגזר היהודי

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • מפעל הפיס

 • עמותת ויפאק

 • אגודת האקדמאיים

 • כפר קאסם (ע"ר)

 • בית הספר התיכון

 • הרשות המקומית

 • יחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת ת"א

תקציב שנתי נדרש

10-20 אלף ₪


מרכיבי התקציב העיקריים

התקציב נדרש עבור רכז פרויקט, הסעות מוסדרות מהכפר עד לאוניברסיטה, מיקום למפגשים באוניברסיטה וכיבוד

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • יציאה לדרך עם תוכנית סדורה- לוגיסטיקה ותוכן

 • גביית תשלום מהתלמידים המשתתפים כדמי רצינות (בפועל נגבה סכום שנתי של 100-400 ₪ מתלמיד לשנה)

 • בניית תוכנית מפגשים אטרקטיבית ומגוונת

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

 • הירתמות הורי התלמידים ואישור השתתפותם

 • מעקב ווידוא הגעה למפגשים

 • בניית תוכנית דיונים מותאמת ואטרקטיבית למפגשים

 • התאמה ללוח השנה האקדמי (חגים/חופשות סמסטר..)

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

איימן עאמר- 054-4989833

להדפסת התכנית, הורד/י אותה כקובץ PDF, כאן:

עברית מדוברת- קובץ להדפסה
.pdf
Download PDF • 150KBComments


bottom of page