top of page

מה הסיפור שלך

מלגאים בונים ארונות ספרים במרחב הציבורי-קהילתי, מתקינים ואוספים ספרים מהקהילה. המלגאים מארגנים אירועים קהילתיים סביב הספריה הקהילתית ומעודדים את הקהילה לשמור על הספריה ולטפח אותה.


הרשות בה פועלת התוכנית אילת


תקציר התוכנית

בניית ספריות קהילתיות שנמצאות במרחב הציבורי בריכוזי משפחות וילדים. מי שממלא את הספרים בספרייה הוא הציבור עצמו, וכן מי שמשתמש בספרים

 

המלגאי אוסף חומרים לבניית הספרייה, בונה אותה וכן גם מתקין אותה. במקביל הוא מפרסם את הספרייה והפרויקט בקרב הציבור, ומחפש שותפים שימשיכו לתחזק את הספרייה גם בהמשך


מטרות התוכנית

 • שימוש חוזר לספרים שנמצאים בבתים במקום שייזרקו לפח.

 • הנגשת ספרי קריאה לאוכלוסיות מוחלשות

 • חיבור בין אנשים שגרים קרוב ליצור קהילה

 • עידוד לאוריינות ברמה העירונית

קהל היעד העיקרי

הקהילה בעיר


קהל היעד המשני

הסביבה


מספר מלגאים מעורבים

1-2 תלוי בסדר גודל הפרויקט


רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

 • ידע בנגרות ויכולות טכניות

 • ניסיון בעבודה קהילתית

 • אוהבי אדם וספר, בעלי ראש גדול

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • ספריות עירוניות

 • אגף החינוך

 • מורים וגננות

 • מתנ"ס

 • גימלאים

 • קהילות שכונה קיימות

תקציב שנתי נדרש

עלויות ההקמה הן הבניה הראשונה של הספריות שנעשת בתרומה על ידי הקהילה.

אירוע חשיפה של הפרויקט דורש שילוט, פליירים וכיבוד (אפשר גם לשלב מכונת פופקורן, ברד ועוד..)


צעדים/שלבים עיקריים ליישום התוכנית

1.          גיוס שותפים

2.         גיוס הסטודנט

3.         הוצאת קול קורא לשותפים קהילתיים

4.         החלטה ואישור על מיקום הספרייה והקמתה

5.         השקת אירוע פתיחה וגיוס ספרים

6.         הפעלה שוטפת באירועים קהילתיים על טהרת ההתנדבות (הקראת סיפור ועוד..)


תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

1.          גיוס סטודנט מתאים

2.         הכשרה והסברה על הפרויקט

3.         חשיפת הסטודנט לשותפים הפוטנציאליים ולגורמים ליצירת שת"פ

 

תהליכי ניהול שוטפים:

1.          רכז מעורבות חברתית מלווה את הפרויקט ואת ההתקדמות

2.         הרכז והסטודנט נפגשים בין שלב לשלב


מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • שת"פ עם נגריות מקומיות

 • זמן של גימלאים להקראת הספרים

 • מתנדב מטעם הקהילה בו ממוקמת הספרייה שילווה את הפרויקט הן בצד הלוגיסטי (תחזוקה שוטפת של הספרייה) והן בצד הקהילתי (השתתפות בהפקת אירועים קהילתיים ועידוד בני המקום להשתמש בספריה הקהילתית)

 • שיתוף פעולה עם הגורמים העירוניים להקמת הספרייה ולהתקנתה ותמיכתם במיזם

 • הקמת הספרייה בנייתה ותחזוקתה צריכים תשומת לב יתרה לטובת שמירה על הספרים , הנגשתם לקהילה ויצירת מרחב מזמין. (כדאי מאוד שהספרייה לא תשדר עליבות ומסכנות וכמובן שהבאים לא יחושו שהם נזקקים אלא שהם שותפים למיזם חברתי – אקולוגי )

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

 • חוסר שיתוף פעולה של הקהילה

 • בניה לקויה של הספרייה , מיקום שלא מתחשב במזג האוויר

 • וונדליזם והזנחה

 • כדי שהמקום ייצר עניין צריך שהתחזוקה תהיה שוטפת הן ברמה הפדגוגית (יצירת גיוון והחלפת ספרים) והן ברמת הניקיון ושמירה על סביבה נעימה ומזמינה.


פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

אילת חכם שוורץ – רכזת המלגה העירונית ורכזת מעורבות חברתית מרכז צעירים


להדפסת התכנית, הורד/י אותה כקובץ PDF, כאן:

מה הסיפור שלך - וורד
.docx
Download DOCX • 2.77MB

Comments


bottom of page