top of page

הזדמנות שניה להשכלה גבוהה

תכנית המיועדת להעניק לנשים בגילאי 35 ומעלה הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ראשון. הנשים מקבלות מלגת לימודים ומעניקות 100 שעות התנדבות בקהילה, המותאמות לאורח חייהן. מעבר לתמיכה הכלכלית ועל מנת להקל על הסטודנטיות, הפרויקט מהווה גם כתף תומכת בכל נושא הלימודים, כולל קבוצת תמיכה והשתייכות, שיעורים פרטיים, תמיכה לבני המשפחה ותמיכה בהכנת עבודות. מעטפת זו נותנת לסטודנטית את כל התמיכה שהיא צריכה על מנת לסיים את הלימודים בהצלחה מרבית.


הרשות בה פועלת התוכנית רחובות


תקציר התוכנית

פרויקט "הזדמנות שנייה להשכלה גבוהה" נולד מתוך יוזמת פורום נשים רחובות והוא נועד להעניק לנשים בגילאי 35 ומעלה הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ראשון.

 

הנשים מקבלות מלגת לימודים ומעניקות 100 שעות התנדבות בקהילה, המותאמות לאורח חייהן. מעבר לתמיכה הכלכלית ועל מנת להקל על הסטודנטיות, הפרויקט מהווה גם כתף תומכת בכל נושא הלימודים, כולל קבוצת תמיכה והשתייכות, שיעורים פרטיים, תמיכה לבני המשפחה ותמיכה בהכנת עבודות. מעטפת זו נותנת לסטודנטית את כל התמיכה שהיא צריכה על מנת לסיים את הלימודים בהצלחה מרבית.

התכנית כוללת שלוש מסגרות פעילות:

 1. מסגרת לימודית: בתוך מסגרת אקדמאית, המוכרת ע"י המל"ג. גם למכינה וגם ישירות לתואר. 

 2. קבוצת השתייכות ותמיכה: לתמיכה לימודית ורגשית. פורום הנשים דואג ל: מנטורים, מתנדבים תומכי למידה (אנגלית, כתיבת עבודות וכו'), למידה קבוצתית וגם סנגור לטובת הנשים אל מול המרכז האקדמי בו הן לומדות. חשוב לזכור כי הצטרפותן של הנשים ללימודים אקדמיים עלולה לייצר טלטלה משפחתית: ההיעדרות הכרוכה בכך, סדר היום המשפחתי שמשתנה, חלוקת התפקיד שיתכן ותשתנה בבית וכיו"ב. קבוצת התמיכה מספקת כלים להתמודדות עם שינויים אלה.

 3.  מעורבות חברתית: שעות מעורבות חברתית בקהילה, תמורת מלגה. תפקיד מנהלת התכנית הוא לייצר מגוון של אפשרויות התנדבות, שיאפשרו התאמה מקסימלית לאורח החיים של הנשים המשתתפות. לאור העובדה כי  מרביתן נשואות עם ילדים או יחידניות, הן זקוקות לאפשרויות התנדבות שיביאו בחשבון את ההורות הצעירה והצורך להתפרנס.  מגוון אפשרויות התנדבות גמישות, למשל, יתפרסו על פני רוב שעות היום (אפשרויות להתנדב בבוקר, בצהריים ואף בשעות הערב והלילה- בסיירות הורים למשל). הדגש הוא על גמישות והתאמה לכל אישה-סטודנטית בהתאם ללוח הזמנים המשפחתי והאישי שלה.

מטרות התוכנית

 • עידוד השכלה אקדמית בקרב נשים בגילאי 35+

 • ​חשיפת הנשים המשתתפות למגוון דרכים להתנדבות בקהילה

קהל היעד

נשים מעל גיל 35, ללא תואר אקדמי, המבקשות להתקדם בקריירה. 

הנשים נשואות ועם ילדים, הזקוקות לחיזוק הלימודי במקום העבודה ולחיזוק בבטחון העצמי שלהן, שיאפשרו להן להתקדם ולשפר את שכרן. 


שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • תושבות חברות פורום הנשים: התכנית נולדה בזכות תושבות פעילות שהאירו בזרקור על הנושא  וקידמו את הפרויקט מול הרשות ומוסדות הלימוד.

 • ראש עיריית רחובות. נרתם לתכנית והפנה משאבים לטיפוחה. מתוך 400 המלגות של מפעל הפיס הוקצו 60 מלגות לנשים בגילאים מעל גיל 35.

​​

 • מרכז הצעירים, שמנהל את מלגות מפעל הפיס

​​

 • מוסדות הלימוד השונים- מכללת אחווה, אשקלון, אונו ומכללת פרס. מכללת אחווה היתה המכללה הראשונה שפנו אליה והם ממש פתחו מסלול מיוחד לפרויקט הזה.

 • מפעל הפיס

תקציב שנתי נדרש

400,000 ש"ח

מרכיבי התקציב העיקריים

 • יותר ממחצית מהסכום מוקצה למלגות

 •  מימון הרכזת שמלווה את התכנית ומפגשי הליווי הקבוצתיים

 •  עלויות פרסום ושיווק

 •  אירועי הוקרה וחיזוק-  ארוע הוקרה למשפחות לחיזוק התמיכה עבור הסטודנטיות .

צעדים/שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • פרסום בעיתונות, רשתות חברתיות, קבוצות וואטסאפ,  פניה לנשים מעל גיל 35.

 • כנס חשיפת התכנית ומוסדות הלימוד.

 • שלב הבירור וההרשמה מול המוסדות: הסטודנטיות נדרשות לברר בעצמן מול מוסד הלימודים על תנאי הקבלה, האם נדרשת מכינה, מה הן רוצות ללמוד וכו'. פורום הנשים מסייע בבירור ומידע אל מול המוסדות האקדמיים.  

 • הגשת הבקשה למלגה. הפצה של טפסי המלגה לכל משתתפות הכנס.

 • ועדת מלגות מתכנסת ומאשרת מלגות. מנהלת התכנית מכינה טבלה מרכזת של הקריטריונים לקבת מלגה: מספר ילדים, הכנסה לנפש, תפקיד עכשווי, שכר וכו'. ועדת מלגות מורכבת בנציגות אקדמיה, עו"ס, ונשים מפורום הנשים העירוני

 • שיבוץ הנשים להתנדבות. בטפסים הנשים שנרשמו מציינות שלושה מקומות התנדבות שהן רוצות.  מנהלת התכנית משבצת אותן, בהתאם לציפיותיהן. 

 • ליווי הקליטה במקומות ההתנדבות: סיוע והכוונה ביצירת הקשר ובבדיקת ההתאמה ההדדית עם מקום ההתנדבות. הכשרת המתנדבות על ידי מקום ההתנדבות. 

 • הדרכה:  מפגש קבוצתי של הכרות והדרכה של כלל הסטודנטיות שהתקבלו, לדיון על ציפיות, אתגרים, קשיים.

 • השמת מתנדבים כתומכי למידה של הסטודנטיותמאגר של מתנדבים המסייעים באנגלית, בכתיבת עבודות וכו'.  נירית משדכת למתנדב/ת המתאימה

 • ליווי הסטודנטיות במהלך השנה: ליווי לימודי וחברתי, סיוע בהתמודדות עם השינוי שהתחולל בחיים בעקבות הכניסה ללימודים אקדמיים. 

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

המלגאים נתנו כ 50 שעות בפרויקט


 • מיון- איתור הסטודנטים היותר "עמידים" מסך הסטודנטים המילגאים של המרכז. חשובה מודעות חברתית גבוהה. הסטודנטים הגיעו מכל קשת המקצועות. חשוב מאוד שהפרויקטורית תהיה בכל שלבי המיון ותכיר את המתנדבים היטב.

 • הכשרה- הכשרת זום על פוסט טראומה והכנה לתהליך. ניתן בהחלט להזמין משתתפים ב"מראות" להעביר את ההכשרה למלגאים ברשויות אחרות- ניתן ליצור קשר עם הדס.

 • ליווי- במפגשים הראשונים הפרויקטוריות היו מלוות את הפגישות.

 • קשר אישי- הפרויקטרית וכן רכזת מעורבות חברתית במרכז הצעירים נמצאות בקשר אישי רציף עם המלגאים.

 • סיום התכנית- נערך ערב חגיגי הכולל השקה של התערוכה, הוצג הקטלוג של העבודות, והמשתתפים הלומי הקרב חילקו לסטודנטים את המעטפות עם המלגות.


מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • פורום הנשים, תושבות העיר, תורמות משמעותית לביסוס ומיצוב התכנית. הן הלכו לפגישה עם ראש העיר והמנכל והסבירו מדוע יש בתכנית צורך ומדוע עליהם להקצות כח אדם ומלגות עבור תכנית זו. 

​​

 • התפתחות הדרגתית של התכנית- כדאי להתחיל ממספר נמוך ומציאותי של מלגות, כגון-20 מלגות ולאט ובטוח ללכת ולהרחיב את התכנית. 

 

 • מיפוי ולמידה של הקיים בשטח- יש להכיר את כל תכניות התמיכה בתחומי העיר- על מנת לבחון מגוון אופציות של מלגות ועל מנת לבחון מגוון אפשרויות של תמיכה וליווי בסטודנטיות.

​​

 • על הליווי להיות מאוד רגיש- הנשים צריכות מישהו שיקשיב, יכיל אותן, היות ובגילן הן מתמודדות עם מורכבויות אחרות, כסטודנטיות.  

​​

 • מאגר מתנדבים לתמיכה בסטודנטיות- לתמיכה וליווי בלימודים במיוחד באנגלית, וכן לתמיכה וליווי רגשי וחיזוק תחושת המסוגלות.

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

 • אתגר כלכלי- התכנית, בהיקפה הנוכחי, דורשת סכום לא קטן ותלויה רבות בנכונותו של ראש העיר להקצות משאבים נדרשים.

​​

 • חסמים בפני נשים להשתלבות בתכנית- יש נשים רבות שהיו רוצות להשתלב בלימודים אקדמיים, אבל בפניהן מחסום של לגיטימציה מסביבתן הקרובה. על רכזת התכנית לגלות לכך רגישות.

​​

 • מות השעות הנדרשת מהסטודנטיות למעורבות חברתית-  חלק מהסטודנטיות לא מנסות להתקבל לתכנית, בגלל דרישה זו. בכך, הן מונעות מעצמן את האפשרות היחידה לנגישות כלכלית או משפחתית להשכלה גבוהה. פריסת שעות ההתנדבות וגמישות בשעות תאפשר שילובן של נשים נוספות בתכנית: "אי אפשר להשוות סטודנטית צעירה בת 20-22 שחיה עם ההורים לעומת הנשים שלנו שהן עובדות במשרה מלאה 8-17, ויש להן ילדים. והן צריכות ללמוד פעמיים בשבוע ואז צריכות לצאת לעוד יום התנדבות זה משאיר להן יומיים עם הילדים? וחלקן הן חד הוריות. ואני ממש חושבת שצריך לחשוב על התאמות של שעות הפעילות למצב האישי"​​

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

נירית- אחראית על התכנית, על המלגות ועל הקשר עם הסטודנטיות 050-7226770
Comentarios


bottom of page