top of page

גרעין תורני

התכנית מופעלת בשיתוף כפר הסטודנטים של בני עקיבא בשכונות מורכבות בעיר.

התכנית פועלת בשלושה מישורים: רווחה, ילדים ונוער בסיכון ונראות שכונתית. הסטודנטים עוברים לגור בשכונות המורכבות ותורמים את חלקם בהתאם לצורכי השכונה, ליווי קשישים, שיחות עם השכנים לשם גילוי מצוקות ומתן עזרה, ליווי בתהליכי בירוקרטיה, ביקורי בית, העברת חוגים במתנס ועוד.


הרשות בה פועלת התוכנית לוד


תקציר התוכנית

התכנית מופעלת בשיתוף כפר הסטודנטים של בני עקיבא בשכונות מורכבות בעיר.

התכנית פועלת בשלושה מישורים: רווחה, ילדים ונוער בסיכון ונראות שכונתית.

הסטודנטים עוברים לגור בשכונות המורכבות ותורמים את חלקם בהתאם לצורכי השכונה, ליווי קשישים, שיחות עם השכנים לשם גילוי מצוקות ומתן עזרה, ליווי בתהליכי בירוקרטיה, ביקורי בית, העברת חוגים במתנס ועוד.

בסופו של דבר, לסטודנטים המלגאים נוצרת קהילה משותפת ביחד עם אוכלוסיית השכונה, מה שמביא לטיפוח השכונה.


מטרות התוכנית

 • שיפור מראה השכונה

 • קידום נוער והקניית תחושת מסוגלות – הכנה לצבא, שיעורי עזר ופעילויות חברתיות.

 • קידום אוכלוסיות מוחלשות – מתן מענה וליווי לשכבות החלשות באוכלוסיה.

קהל היעד

אוכלוסיות מוחלשות בשכונות – ילדים, קשישים ואמהות חד הוריות, אוכלוסיות עולים בגילאי הביניים.


מספר מלגאים מעורבים

134 מלגאים פועלים ב-3 שכונות.

המלגאים מופעלים דרך הגרעין התורני וגם דרך המרכז לחינוך וחברה.


רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

 • לא נדרש ניסיון קודם מהסטודנטים, אך כן משתמשים בערך מוסף אותו מביא כל סטודנט.

 • נערך מיון ראשוני לפי כישוריו של הסטודנט או לפי תחום לימודיו.

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • הרווחה בעירייה

 • המתנס השכונתי

 • כפר הנוער - בני עקיבא

 • עמותות: המרכז לחינוך וחברה והגרעין התורני

תקציב שנתי נדרש

משתנה בהתאם למספר המרכזים אותם מפעילה העמותה.


צעדים/שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 1. אפריל - מתחילים עם שיווק התכנית

 2. מאי + יולי – הפקת לקחים משנה קודמת והתאמת תכנית עבודה בהתאםיולי – מיון ומפגשים קבוצתיים לסטודנטים, עושים סינון

 3. אוגוסט – הסכמי שכירות של מלגות

 4. אוגוסט + אוקטובר – הסטודנטים עוברים לגור בשכונה

 5. אוקטובר – מתחילים מפגשים סדירים של הסטודנטים ומתחילה ההתנדבות  בפועלמתקיים מפגש שבועי קבוצתי עם הסטודנטים ופרטני עם מי שצריך

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

תהליך המיון מתבצע על ידי רכזי הכפרים.

ישנם ימים קבוצתיים בהם מתקיימים ריאיונות אישיים לסטודנטים, במטרה לבדוק שהסטודנט מעוניין ויודע מה הדרישות ושהסטודנט מבין את העשייה המשמעותית של התכנית. נבדקת התאמה לאיזור המגורים מכיוון שהמגורים בשכונות החלשות מאתגרים.

לאחר מכן, מכירים לסטודנטים את האוכלוסיה בה יגורו ויפעלו, במידת הצורך מעבירים לסטודנטים סדנה כלכלית לשם עשייתם בשכונות, כך יוכלו לתת מענה לצורכי דרי השכונה הנזקקים לעזרה.

במהלך השנה הסטודנטים מקבלים משובים ונערכות שיחות חתך.

בסוף השנה, המטרה לשמר את הסטודנטים גם לשנים הבאות ואחוזי ההצלחה בשימור גבוהים מאוד.מתקיימות ישיבות סיכום והפקת לקחים בכל תחום התנדבות ומתקיים גם אירוע הוקרה.


מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • התאמה של הסטודנטים למשימות

 • לתת לסטודנטים ליזום את הפרויקטים – ככה התחילו רוב התכניות שלהם

 • מעקב צמוד לסטודנטים – כדי שיהיה לסטודנטים מקום להציף בעיות וגם מקום לקבל עזרה, יש קשיבות גדולה לצרכיהם

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

אליעד


להדפסת התכנית, הורד/י אותה כקובץ PDF, כאן:

גרעין תורני לוד - וורד
.docx
Download DOCX • 2.77MB

Comments


bottom of page