top of page

גלישת גלים לנוער בסיכון

הצלחה בגלישת גלים כחוויה מעצימה לבני נוער בסיכון. המלגאים המלווים אני בני הנוער בתכנית מהווים מודל חיובי לחיקוי ותומכים בהצלחתם של בני הנוער.


הרשות בה פועלת התוכנית כפר קאסם


תקציר התוכנית

תוכנית לנערים (12-15) בלבד בשיתוף עמותת "הגל שלי", אשר הוצע כחלק מתוכנית שיקומית כוללת לבני נוער במצבי סיכון. הפעילות התקיימה בימי שישי בחודשים מרץ -יולי בחוף הים בת"א. לכל קבוצה של 8 נערים הוצמדו 2 מלגאים אשר ליוו אותם בהסעה ובפעילות. סה"כ 5 קבוצות פעלו במקביל. הנערים הופנו לתכנית דרך יחידת נוער שמטפלת בנערים במצבי סיכון.

מטרות התוכנית

 • העצמה אישית של בני הנוער, כחלק מתוכנית ליווי ושיקום כוללת ברווחה.

 • פעילות חווייתית ומגבשת תוך כדי עבודה על התפתחות אישית של הנערים.

 • פעילות ייחודית שוברת שגרה לקידום הבטחון העצמי והעלאת הערך העצמי.

 • חיבור לבוגרים חיוביים כמודל אישי.

קהל היעד העיקרי

נוער בסיכון (12-15) אשר מטופלים ביחידת הנוער של העירייה, נוער שמגיע ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך, שחוו התעללות, אשר נמצאים בתהליך ליווי רחב של הרשות הכולל ליווי פרטני ומספר תוכניות התערבות שונות. התכנית מלווה על ידי עו"ס מהרווחה.

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

 • מפעל הפיס

 • יחידת הנוער של העירייה

 • עמותת "הגל שלי"

תקציב שנתי נדרש

מימון של הרווחה והעמותה. בפועל- תקציב הסעות מהרשות לחוף הים, ציוד במקום ומדריך לפעילות.

צעדים/שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 1. פרסום התכנית ופתיחת רישום בתחילת חודש ספטמבר וניתנות תשובות בסוף נובמבר - גיוס מילגאים (ראיונות).

 2. מפגש מקיף המתאר את התכנית, את הרקע, מטרות וציפיות.

 3. יש רכז שמלווה את המלגאים, מבצע מעקב ושיחות פרטניות.

 4. המלגאים עוברים הכשרה והדרכה ע"י עו"ס לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 5. התכנית מתקיימת בפועל בחודשים פברואר-יולי.

 6. סינון מלגאים בעלי כושר מנהיגות, ללא רקע ונטייה פלילית אשר סיפקו אישור משטרה על העדר עבירות מין

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

 • האתגר העיקרי הינו השעות מאחר וזוהי לא תוכנית שבועית, אלא אחת לשבועיים, הגלישה נעשית בימי שישי בבוקר וקיים קושי למילגאים במועד הזה. כשאין מספיק שעות המילגאים לא יכולים להשלים את סך השעות לטובת קבלת המלגה.

 • לא יוכל להתקיים ללא שותף מקצועי שיתפעל את התוכנית ויספק את הציוד וללא תקציב להסעות מהרשות.

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

איימן עאמר- 054-4989833

להדפסת התכנית, הורד/י אותה כקובץ PDF, כאן:


גלישת גלים- עותק להדפסה
.pdf
הורידו את PDF • 148KB


Comments


bottom of page