top of page
Modern Accessible Office

תכניות צעירים עם צרכים מיוחדים

צעירים עבור צעירים

הכר חבר

מועדון חברתי של צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים.

מחברים לכל סטודנט משתתף מהקבוצה אותו הוא חונך פעם בשבוע למשך שעתיים במודל של "אח בוגר"

הכר חבר

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page