Image by Tegan Mierle

תכניות קהילתיות

מקבלים ותורמים לקהילה המקומית

friendship.png

רמת נגב נותנת לחייליה

תכנית שמטרתה לשמור על קשר עם החיילים במועצה האזורית, ולחבר אותם למועצה ולמרכז הצעירים כמקום משמעותי עבורם עם שחרורם. השאיפה היא כי צעירי המועצה ירצו להשאר בה, ולגדל את ילדיהם במקום. המלגאים פועלים ליצירת תחושת שייכות של החיילים למועצה ובכך, מחזקים גם את שייכותם שלהם.

צעירים למען הקהילה

כשמצליחים לתפור למלגאים פעילות שמתאימה גם לתחומי העניין שלהם,
גם למסגרת השעות ולפניות שלהם וגם שעונה על צורך קהילתי אמיתי -כשזה מצליח וזה מדויק-
גם הסטודנט/ית וגם הקהילה מרוויחים!

מראות

מתמודדים עם פוסט טראומה, עוברים יחד עם מלגאי תהליך משותף של יצירה, הכולל ליווי והנחיה מקצועית.

מטרת התהליך היא לעבד ולשתף תכנים שיקדמו החלמה, שיקום והתפתחות.

עברית מדוברת

מלגאים מהחברה הערבית מלווים תלמידים מכפר קאסם, למפגש עם סטודנטים מהחברה היהודית, לשיח שמטרתו לחזק את העברית המדוברת שלהם. המלגאים מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים, חושפים אותם לעולם האקדמיה ומפחיתים חששות ובמקביל מעודדים שיח והכרות בין מגזרית.

מיזם 'בבניין'

במסגרת מיזם 'בבניין' -
חיבור בין שכנים, ממונה נציג בניין, שיסייע לצרכי השכנים, יארגן פעילויות קהילתיות בחגים, יסייע בחיבורים בין דוריים להפגת בדידותם של האזרחים הותיקים ויעודד פעולות קהילתיות משותפות,
כגון גינות קהילתיות או אירועי תרבות ליד הבית.

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר