top of page
Image by Matt Nelson

קפה עברית

כרמיאל

location (2).png

הרשות בה פועלת התוכנית

מפגש שבועי המתרחש במרכז הצעירים בין קבוצה של עולים חדשים לבין סטודנטים מלגאים. המפגש מלווה ומובל על ידי מילגאי מפעל הפיס ונוצר מתוך רצון לשלב את אוכלוסיית העולים החדשים בחיי הקהילה בעיר, לתרגל איתם את השפה העברית ולהקל עליהם בתהליך הקליטה והשילוב בעיר כרמיאל.
 

הדגש בתכנית הוא חיבור לקהילה על ידי יצירת שיח מחבר בשפה העברית.
במפגש עולים נושאים מעוררים על מסורות, חגים, חדשות ונושאים בוערים.

 

כ-40% אחוז מאוכלוסיית העולים החדשים בכרמיאל נשארים סגורים בקהילה שלהם ולא מתערים בחברה הישראלית המקומית ולכן מטרת התכנית היא לעזור להם להשתלב בחברה דרך תקשורת מחברת.

info.png

תקציר התוכנית

 • תרגול השפה העברית

 • יצירת שיח משותף

 • חיבור לקהילה, היכרות ועידוד השתלבות בחברה

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

עולים חדשים

העיקרי:

המלגאים עצמם

המישני:

קהל היעד

קהל היעד

בכל מפגש, משתתפים בין 2-3 מלגאים (תלוי בכמות העולים החדשים שמגיעים למפגש).

לאורך כל השנה יש מלגאית אחת שמנהלת את המיזם ומשבצת את חברי הקבוצה והמלגאים.

מספר מלגאים מעורבים

מספר מלגאים מעורבים

 • ניסיון הדרכתי (רצוי)

 • יוזמה

 • יכולת להוביל קבוצה

 • יחסי אנוש טובים

רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

רקע וידע ייחודיים

של המלגאים המעורבים

 • מחלקת הקליטה של עיריית כרמיאל

 • גורמים ועמותות עבור עולים חדשים

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

תקציב שנתי נדרש:

5000 ש"ח

מרכיבי התקציב העיקריים:

 • כיבוד במהלך המפגשים השנתיים

תקציב

תקציב

Image by Priscilla Du Preez
 • איתור העולים החדשים מתבצע על ידי מחלקת הקליטה ברשות ואשת קשר באוכלוסיה הצעירה. מתפרסמת כתבה בפלטפורמה של עולים חדשים ובעקבותיה מתגבשת קבוצה. כמו כן, קיימת קבוצת וואטסאפ בה מתוזכרים העולים החדשים כל פעם לפני הפגישות. מרכז הקליטה- נמצאים בקשר עם החברה בתכנית סל"ה סטודנטים לפני הורים ובאוכלוסיה זו גם מתבצע פרסום של התכנית.

​​

 • השיבוץ של המלגאים נעשה דרך קובץ דרייב עם התאריכים למפגשים, מאוקטובר ועד יולי.
  כמו כן, נבחר מילגאי מוביל אשר אחראי על שיבוץ המלגאים המשתנים במהלך השנה.

​​

 • כל מפגש מתקיים במשך שעה וחצי, המלגאים מגיעים חצי שעה לפני ומסדרים את המקום (עמדת קפה וכיבוד).

​​

 • ישנו גרעין קבוע של 7/8 עולים חדשים שמגיעים כל שבוע, בנוסף מצטרפים עוד כ-7 עולים חדשים מתחלפים מפעם לפעם.

​​

 • חשוב לציין שמטרת השיח בין המלגאים לעולים החדשים היא לא לימוד ותיקון בשפה העברית, אלא חשיפה לשפה, התנסות בשפה ושילוב העולים החדשים בחברה.

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

הסינון הראשוני של המלגאים מתבצע דרך מערכת הטריביו (Tribu), שם מופיעות הדרישות עבור הפרויקט.

לאחר הסינון הראשוני נערכת שיחת טלפון עם המתמודדים ואלו שעוברים לשלב הבא, יהיו בקשר עם המלגאית האחראית על הפרויקט ויעברו לשיבוץ במפגשים בהתאם לפניותם.
המלגאים מבצעים 20 שעות בשנה בתכנית זו.

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

 • מילגאי מרכז לתוכנית

 • מקום מתאים לעריכת המפגשים

 • צעירים עולים חדשים שיש להם רצון להשתתף בתוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

אורטל גדות רובין

 

ortal@mzk-hon.org.il

 

 052-9287353

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page