top of page
Image by Matt Nelson

גרעין תורני

לוד

הרשות בה פועלת התוכנית

התכנית מופעלת בשיתוף כפר הסטודנטים של בני עקיבא בשכונות מורכבות בעיר.

התכנית פועלת בשלושה מישורים: רווחה, ילדים ונוער בסיכון ונראות שכונתית.

הסטודנטים עוברים לגור בשכונות המורכבות ותורמים את חלקם בהתאם לצורכי השכונה, ליווי קשישים, שיחות עם השכנים לשם גילוי מצוקות ומתן עזרה, ליווי בתהליכי בירוקרטיה, ביקורי בית, העברת חוגים במתנס ועוד.

בסופו של דבר, לסטודנטים המלגאים נוצרת קהילה משותפת ביחד עם אוכלוסיית השכונה, מה שמביא לטיפוח השכונה.

תקציר התוכנית

 • שיפור מראה השכונה

 • קידום נוער והקניית תחושת מסוגלות – הכנה לצבא, שיעורי עזר ופעילויות חברתיות.

 • קידום אוכלוסיות מוחלשות – מתן מענה וליווי לשכבות החלשות באוכלוסיה.

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

אוכלוסיות מוחלשות בשכונות – ילדים, קשישים ואמהות חד הוריות, אוכלוסיות עולים בגילאי הביניים.

קהל היעד

קהל היעד

134 מלגאים פועלים ב-3 שכונות.

המלגאים מופעלים דרך הגרעין התורני וגם דרך המרכז לחינוך וחברה.

מספר מלגאים מעורבים

מספר מלגאים מעורבים

 • לא נדרש ניסיון קודם מהסטודנטים, אך כן משתמשים בערך מוסף אותו מביא כל סטודנט.

 • נערך מיון ראשוני לפי כישוריו של הסטודנט או לפי תחום לימודיו.

רקע וידע ייחודיים של המלגאים המעורבים

רקע וידע ייחודיים

של המלגאים המעורבים

 • הרווחה בעירייה

 • המתנס השכונתי

 • כפר הנוער - בני עקיבא

 • עמותות: המרכז לחינוך וחברה והגרעין התורני

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

משתנה בהתאם למספר המרכזים אותם מפעילה העמותה.

תקציב

תקציב

 • אפריל - מתחילים עם שיווק התכנית

 • מאי + יולי – הפקת לקחים משנה קודמת והתאמת תכנית עבודה בהתאם
  יולי – מיון ומפגשים קבוצתיים לסטודנטים, עושים סינון

 • אוגוסט – הסכמי שכירות של מלגות

 • אוגוסט + אוקטובר – הסטודנטים עוברים לגור בשכונה

 • אוקטובר – מתחילים מפגשים סדירים של הסטודנטים ומתחילה ההתנדבות  בפועל
  מתקיים מפגש שבועי קבוצתי עם הסטודנטים ופרטני עם מי שצריך

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

תהליך המיון מתבצע על ידי רכזי הכפרים.

ישנם ימים קבוצתיים בהם מתקיימים ריאיונות אישיים לסטודנטים, במטרה לבדוק שהסטודנט מעוניין ויודע מה הדרישות ושהסטודנט מבין את העשייה המשמעותית של התכנית. נבדקת התאמה לאיזור המגורים מכיוון שהמגורים בשכונות החלשות מאתגרים.

לאחר מכן, מכירים לסטודנטים את האוכלוסיה בה יגורו ויפעלו, במידת הצורך מעבירים לסטודנטים סדנה כלכלית לשם עשייתם בשכונות, כך יוכלו לתת מענה לצורכי דרי השכונה הנזקקים לעזרה.

במהלך השנה הסטודנטים מקבלים משובים ונערכות שיחות חתך.

בסוף השנה, המטרה לשמר את הסטודנטים גם לשנים הבאות ואחוזי ההצלחה בשימור גבוהים מאוד.
מתקיימות ישיבות סיכום והפקת לקחים בכל תחום התנדבות ומתקיים גם אירוע הוקרה.

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

תהליכי ניהול והפעלת המלגאים

 • התאמה של הסטודנטים למשימות

 • לתת לסטודנטים ליזום את הפרויקטים – ככה התחילו רוב התכניות שלהם

 • מעקב צמוד לסטודנטים – כדי שיהיה לסטודנטים מקום להציף בעיות וגם מקום לקבל עזרה, יש קשיבות גדולה לצרכיהם

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

אליעד

eliadph@gmail.com

052-7458822

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page