top of page
Image by Leon

תכניות מנהיגות

קידום מנהיגות של צעירים בקהילה

תכניות מנהיגות

מקום למנהיגות

תוכנית לקידום אקטיביזם של צעירים בקהילה,

לחיזוק תחושת הזהות המקומית וגם האישית,

לקידום חיבור משמעותי לעיר, להיסטוריה ולנרטיב שלה וחיבור לתוכניות האסטרטגיות של העיר בתחום החברתי, הכלכלי, החינוכי ועוד.

משתתפי התוכנית מקום למנהיגות

רכזי צעירים

על מנת שמרכז צעירים במועצה אזורית יוכל לספק מענה ושירותים לכלל היישובים במועצה, נוצר מודל "רכז צעירים יישובי", במסגרתו מאותרים סטודנטים מנהיג/ים בכל יישוב, שיובילו את פעילות הצעירים ביישוב.

סטודנטים מנהיגים בישוב יושבים בכיתה

מנהיגות 20/20

20 סטודנטים, 20 יזמות חברתיות במהלך שנת 2020 באשדוד: קבוצת שייכות וחיבור לעיר ועשייה יזמית משמעותית.

סטודנט בתכנית מנהיגות 20/20

תכנית המתמחים

סטודנטים מתמחים, מקבלים הכשרה מקצועית לצד פיתוח של פטריוטיות מקומית וכישורי מנהיגות, ותורמים לקהילת באר שבע בכלל ולקהילת צעירי באר שבע בפרט, באמצעות ייעוץ ופיתוח יוזמות חברתיות.

צוות תכנית המתמחים

סטארט אפ להצלחה

תכנית סיוע ליוצאי אתיופיה הכוללת סיוע להירשם ללימודים ולסיים אותם בהצלחה, תוך השתלבות במערך התעסוקה.

יצירת קהילה פעילה, המובילה שינוי בעל השפעה על יוצאי אתיופיה בעיר באר שבע.

תמונות מחגיגות הסגד

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page