top of page
shutterstock_1686721738.jpg

תכניות לסטודנטים לסיעוד

nurse (1).png

התנדבות בהוסטלים שיקומיים בתחום בריאות הנפש

סטודנטים וסטודנטיות לסיעוד מבית החולים וולפסון, התנדבו בליווי ותמיכה פרטנית כמו גם בהפעלות קבוצתיות, לדיירים בהוסטלים שיקומיים-טיפוליים בתחום בריאות הנפש.  הסטודנטים ליוו את הדיירים הן בפן החברתי והבינאישי והן באמצעות העברת חוגים (אקטואליה, אומנות, שעת סיפור), בהתאם לצרכי הדיירים, יכולותיהם שלהם והצרכים שעלו ממנהלת המרכז השיקומי.

Community Service

הפגת בדידות מטופלים בבית החולים, בעקבות משבר הקורונה

סטודנטים בשנה א לסיעוד מבקרים ומשוחחים עם אזרחים ותיקים המאושפזים כמעט ללא מבקרים, עקב משבר הקורונה. להבדיל מסיעוד, שם יש מגוון של עיסוקים, בתפקיד זה נוצרה עבור הסטודנטים ההזדמנות להתמקד רק בתקשורת עם המטופל ולהתנסות ובכך לשפר ולשכלל מיומנות חשובה זו למקצוע הסיעוד.

Healthcare Workers

סטודנטים לסיעוד מפיגים בדידות של אזרחים ותיקים מטופלי קופ"ח

סטודנטים בשנה א לסיעוד מבקרים אזרחים ותיקים בבתיהם ועם התפתחות הקורונה, שומרים עמם על קשר טלפוני, מסייעים במענה לצרכיהם ומסייעים להם להגיע לחיסון.  

Grandmother and Grandson

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page