top of page
Image by Tim Marshall

תכניות לנוער, ולנוער במצבי בסיכון

חיזוק והעצמה

תכניות לנוער ולנוער במצבין בסיכון

גלישת גלים לנוער בסיכון

הצלחה בגלישת גלים כחוויה מעצימה לבני נוער בסיכון.

המלגאים המלווים את בני הנוער בתכנית מהווים מודל חיובי לחיקוי ותומכים בהצלחתם של בני הנוער.

נערים וגלשנים ליד הים

סיירת סחב"ק

סיירת סטודנטים בפארקים ובגינות הציבוריות. הסטודנטים משמשים כ"אח גדול" לבני נוער שמשוטטים בפארקים ובגינות בשעות הערב, תוך שהם מסבירים להם על הסכנות שבשימוש בסמים ובאלכוהול ומהווים עבורם מודל חיובי לחיקוי.

צילום אילוסטרציה קרדיטDavidi Vardi  Shut

הבורג החסר

מלגאים עוברים הכשרה ייחודית בתחום הנגרות, מלאת יד ושיפוץ ביתי וכן בתחום עבודת נוער. עם תום הכשרתם הם "מעבירים את זה הלאה". הם מנחים קבוצת בני נוער ביישובי המועצה ומלמדים אותם נגרות ושיפוץ, תהליך קבוצתי מעצים. בני הנוער יוצאים להתנדב, בליווי המלגאים, בקהילה בה הם חיים: משפצים מבני ציבור, בתי קשישים ועוד.

הבורג החסר

חינוך משמעותי – "חינוך "לפסגות

עמותת חינוך לפסגות פועלת לצמצום פערים, קידום מוביליות חברתית וטיפוח מצוינות, באמצעות הענקת הזדמנות שווה לילדים נוער וצעירים מוכשרים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הבאים מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית. העמותה מעניקה לחניכיה ארגז כלים מגוון, הכולל תגבור לימודי עם דגש על מקצועות ה- stem, העשרה תרבותית, העצמה וכישורי חיים, מעורבות קהילתית, והכנה לשוק התעסוקה.

חינוך לפסגות

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page