top of page
Image by Matt Nelson

צעירים למען חינוך איכותי לגיל הרך

טירת כרמל

הרשות בה פועלת התוכנית

info.png

תקציר התוכנית

סטודנטים לחינוך ולחינוך לגיל הרך במכללה האקדמית גורדון מתנדבים במעונות יום.

המלגאים מצטרפים לכיתה קבועה ומשתלבים בהעברת תכנים חינוכיים לילדים, משחקים, פעילויות העשרה והובלת מפגשי בוקר.

 • הבטחת תנאים אופטימליים להתפתחות מיטיבה של ילדי המעונות

 • הענקת חינוך שווה ואיכותי לילדי הרשות וצמצום פערי ההזדמנויות

 • השפעה על תחום החינוך לגיל הרך

 • הקניית ניסיון מעשי למלגאים הלומדים חינוך וחינוך לגיל הרך

goal (1).png

מטרות התוכנית

ילדים בגילאי שנה עד שלוש במעונות בתחום הרשות

העיקרי:

צוותי מעונות היום

אגף החינוך לגיל הרך ברשות

הורי ילדי המעונות

המשני:

user (3).png

קהל היעד

בכל מעון משובצים 1-2 מלגאים.

מספר התקנים תלוי בהשתתפות ב-matching של המכללה האקדמית גורדון ושל מעונות היום.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • סטודנטים לחינוך או חינוך לגיל הרך במכללה האקדמית גורדון

 • סטודנטים הנהנים ממפגש עם הורים וילדים

 • סטודנטים מאירי פנים, אחראיים וסבלניים

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • המכללה האקדמית גורדון

 • אגף החינוך לגיל הרך ברשות

 • מעונות היום שזכו בקול הקורא

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez
 • אוגוסט – קבלת מספר תקנים אפשריים לתקצוב מהאקדמית גורדון

 • אוגוסט – יציאה של אגף החינוך לגיל הרך בקול קורא למעונות היום

 • אוגוסט – בחירת המעונות ויצירת הקשר בינם לבין רכזת המעורבות החברתית

 • ספטמבר – פרסום הפרויקט דרך מרכז הצעירים ודרך האקדמית גורדון

 • אוקטובר – מיון ראשוני לווידוא עמידה בתנאי הסף על ידי האקדמית גורדון

 • נובמבר – ראיון אישי עם מנהלות מעונות היום לבדיקת התאמה ותיאום ציפיות, החזרת תשובות למלגאים

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • ליווי מקצועי שוטף של המלגאים על ידי צוות המעון

 • שיחה אישית מידי חודש עם רכזת המעורבות החברתית

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

תקשורת שוטפת עם מנהלות מעונות היום לקבלת פידבק בזמן אמת

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • היטשטשות הגבולות בתחומי האחריות של המלגאים (לדוגמה בקשה להחליף חיתולים או לנקות את הגן) – חשוב להציב גבולות ברורים במסגרת הפעילות הן על ידי המלגאי והן על ידי אגף החינוך לגיל הרך

 • קושי במציאת זמן להתנדבות הנעשית בשעות הבוקר – פיצול ההתנדבות ליומיים בשבוע או ביצועה בימי שישי

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

קורל מזרחי – רכזת מעורבות חברתית, מרכז צעירים טירת כרמל    

     
04-8581406 | Koral@tirat-carmel.muni.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

תמונה מפעילות מלגאית במעון פריחת הדובדבן.jpg
צעירים למען חינוך איכותי לגיל הרך 2.jpg
bottom of page