top of page
Image by Matt Nelson

גלישת גלים לנוער בסיכון

עיריית כפר קאסם

location (2).png

הרשות בה פועלת התוכנית

תוכנית לנערים (12-15) בלבד בשיתוף עמותת "הגל שלי", אשר הוצע כחלק מתוכנית שיקומית כוללת לבני נוער במצבי סיכון.

 

הפעילות התקיימה בימי שישי בחודשים מרץ -יולי בחוף הים בת"א. לכל קבוצה של 8 נערים הוצמדו 2 מלגאים אשר ליוו אותם בהסעה ובפעילות.

 

סה"כ 5 קבוצות פעלו במקביל. הנערים הופנו לתכנית דרך יחידת נוער שמטפלת בנערים במצבי סיכון.

info.png

תקציר התוכנית

 • העצמה אישית של בני הנוער, כחלק מתוכנית ליווי ושיקום כוללת ברווחה.

 • פעילות חווייתית ומגבשת תוך כדי עבודה על התפתחות אישית של הנערים.

 • פעילות ייחודית שוברת שגרה לקידום הבטחון העצמי והעלאת הערך העצמי.

 • חיבור לבוגרים חיוביים כמודל אישי.

מטרות התוכנית

מטרות התוכנית

נוער במצבי סיכון (12-15) אשר מטופלים ביחידת הנוער של העירייה, נוער שמגיע ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך, שחוו התעללות, אשר נמצאים בתהליך ליווי רחב של הרשות הכולל ליווי פרטני ומספר תוכניות התערבות שונות. התכנית מלווה על ידי עו"ס מהרווחה

קהל היעד

קהל היעד

 • פרסום התכנית ופתיחת רישום בתחילת חודש ספטמבר וניתנות תשובות בסוף נובמבר - גיוס מלגאים (ראיונות).

 • מפגש מקיף המתאר את התכנית, את הרקע, מטרות וציפיות.

 • יש רכז שמלווה את המלגאים, מבצע מעקב ושיחות פרטניות.

 • המלגאים עוברים הכשרה והדרכה ע"י עו"ס לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 • התכנית מתקיימת בפועל בחודשים פברואר-יולי.

 • סינון מלגאים בעלי כושר מנהיגות, ללא רקע ונטייה פלילית אשר סיפקו אישור משטרה על העדר עבירות מין.  

info.png

עקרונות הפעולה

 • מפעל הפיס

 • עמותת הגל שלי

 • יחידת הנוער של העירייה

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

מימון של הרווחה והעמותה. בפועל- תקציב הסעות מהרשות לחוף הים, ציוד במקום ומדריך לפעילות

תקציב

תקציב

 • האתגר העיקרי הינו השעות מאחר וזהו לא פרוייקט שבועי, אלא אחת לשבועיים, הגלישה נעשית בימי שישי בבוקר וקיים קושי למילגאים במועד הזה. כשאין מספיק שעות המילגאים לא יכולים להשלים את סך השעות לטובת קבלת המלגה.

 • לא יוכל להתקיים ללא שותף מקצועי שיתפעל את הפרוייקט ויספק את הציוד וללא תקציב להסעות מהרשות

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

חסמים/אתגרים ביישום התוכנית

איימן עאמר- 054-4989833

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

פרטי איש קשר להעמקה ולמידה נוספת

מעוניינים להפעיל מודל זה אצלכם ברשות? מתעניינים בליווי והכוונה בהטמעה?
נשמח לסייע, צרו איתנו קשר

bottom of page